COOP. Subvencions a entitats sense ànims de lucre per a la financiació de projectes de cooperació internacional

Objecte

Regular el programa de suport econòmic destinat a entitats sense finalitats lucratives de la demarcació de Girona que hagin realitzat o tinguin previst realitzar projectes de cooperació al desenvolupament.

Destinataris

Les entitats sense ànims de lucre de la demarcació de Girona

Conceptes subvencionables

Es consideren despeses subvencionables:
- materials i serveis necessaris per fer les activitats
- remuneració dels professionals
- despeses de difusió i comunicació
- despeses de telèfon i viatge (no poden ser superiors al 10% de l’import total del pressupost)

Període subvencionable

El període subvencionable comprèn entre el 31 de d'agost de 2016 i el 31 d'agost de 2017.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia següent de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Girona i finalitzarà el dia que determini la convocatòria

Justificació

El termini per justificar les despeses objecte d’aquesta convocatòria finalitzarà el 30 de gener de 2018.

Bases reguladores

Bases reguladores publicades al BOP de Girona número  156, del dia 16 d'agost de 2017

Informació addicional:

Convocatòria

Convocatòria publicada al BOP de Girona número 160, de 22 d'agost de 2017

Resolució

Resolució aprovada pel Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2017/15, que va tenir lloc el 14 de desembre de 2017.

Informació addicional:

Sol·licitud de la subvenció

El tràmit de sol·licitud d'aquesta subvenció es pot fer:

Via Internet [Seu electrònica]:

>> Podeu accedir a la sol·licitud prement aquí.

Per a més informació:

972414720

xtriadu@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització