SACI. Subvencions als ajuntaments per despeses d'inversió en els consultoris locals.

Objecte

Regular les subvencions als ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les despeses d'adquisisió de material sanitrari no fungible, mobiliari i equipaments dels consultoris locals

Destinataris

Poden concòrrer en aquesta convocatòria els ajuntaments de la demarcació de Girona que disposin de consultori local.

Conceptes subvencionables

Es consideren depeses subvencionables  les despeses d'adquisició de material sanitari no fungible, mobiliari i equipaments del consultori local.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la corresponent convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 26 de febrer de 2019

Convocatòria

Convocatòria publicada el BOP de Girona, núm.27, de 7 de febrer de 2019.

Resolucions

La resolució es comunica als beneficiaris per mitjà del tauler d'anuncis de la seu electrònica de Dipsalut ( https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d'adopció de la resolució, d'acord amb l'apartat b de l'article 45.1 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sol·licitud

Per ajuntaments Cliqueu aquí

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització