SACI. Subvencions als ajuntaments per despeses d'inversió en els consultoris locals (Pm13)

Objecte

Regular les subvencions als ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les despeses d'adquisisió de material sanitrari no fungible, mobiliari i equipaments dels consultoris locals

Destinataris

Poden concòrrer en aquesta convocatòria els ajuntaments de la demarcació de Girona que disposin de consultori local.

Conceptes subvencionables

Es consideren depeses subvencionables  les despeses d'adquisició de material sanitari no fungible, mobiliari i equipaments del consultori local.

Convocatòria

La convocatòria es publica en el BOP de Girona núm. 27, de 10 de febrer de 2021

Període subvencionable

Es subvencionen despeses que hagin tingut lloc entre el 16 de març de 2019 i el 15 de març de 2021

Subvenció màxima

La subvenció màxima és de 2.000,00 €

Sol·licitud

El període de sol·licitud comença l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP i finalitza el dia 23 de març de 2021

Justificació

El període de justificació de la subvenció finalitza el dia 21 de setembre de 2021

Resolucions

La resolució es publica al tauler d'anuncis de la seu electrònica de Dipsalut

Documentació de suport

Informació addicional:

Sol·licitud

Per ajuntaments Cliqueu aquí

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització