Presentació

 

El projecte "Salut i Crisi" neix com a resposta de Dipsalut, Organisme que dóna suport als municipis en salut pública, a l’impacte de la crisi en la salut de les persones. És un projecte que pretén ser temporal i que neix amb la voluntat de desaparèixer quan comencin els indicis de recuperació de la crisi econòmica.

"Salut i Crisi" vol promoure una altra manera de fer que, un cop superada la crisi, hagi contribuït a aprendre a pensar diferent per actuar diferent, i començar a posar les bases per construir entre tots una nova manera de fer i de relacionar-nos en el marc de la governança.

 

 

La crisi econòmica ha sacsejat a fons l’estat del benestar. Si bé en el 2007 la crisi es va percebre suau i curta, ràpidament es va veure que en el nostre context seria llarga i profunda. Actualment parlem d’una crisi de duració prolongada i d’abast internacional, amb conseqüències més enllà dels aspectes econòmics.

La crisi està repercutint en les condicions de vida de les persones (famílies amb situació d’atur, dificultats per mantenir l’habitatge, etc.), i afecta bàsicament les classes mitjanes i baixes, i de forma especial, les famílies més vulnerables.

D’acord amb les dades disponibles del 2011 de l'Institut d'Estadística de Catalunya, s’estima que a la demarcació de Girona un de cada tres gironins (32,5%) es troba en risc d'exclusió o de pobresa. El risc de pobresa afecta sobretot els menors de 16 anys (41%) i els que tenen entre 16 i 34 (30,16%). A més, s’estima que més de 5.600 famílies, aproximadament, estan en situació de risc de pobresa.

Diferents informes i articles descriuen l’impacte negatiu que té la crisi sobre la salut de les persones i posen de manifest que existeix una relació entre la crisi i la salut.

Dipsalut ha dut a terme una anàlisi d’aquestes dades mitjançant la realització de grups de treball, amb professionals i voluntaris, que li han permès contrastar i identificar els impactes de la crisi en la salut de les persones a les comarques gironines: malnutrició infantil, estrès de llarga durada, dificultats vinculades a l’habitatge, increment de les tensions, alteracions de l’estat d’ànim, entre d’altres.

Ens hem assegut amb ells per acordar que cal garantir la provisió de mínims en alimentació, habitatge, ocupació i benestar emocional i per pensar en la família com a factor clau a l’hora d’abordar la crisi.

Ens han explicat com veuen i viuen la crisi i posen de relleu que per afrontar aquesta situació cal pensar diferent, cal actuar diferent. Que hem de fer accions més coordinades i eficients, que cal recolzar els professionals i voluntaris que estan treballant al territori i que totes les polítiques afecten la salut... Que cal deixar d’apagar focs i veure la crisi com una oportunitat per sortir-ne reforçats.

En molts casos la societat civil ha anat més ràpid que l’administració. Entitats i persones anònimes, cooperen per ajudar els seus conciutadans: menjadors socials, recollida d’aliments i habitatges compartits...

La crisi ha confirmat que l’administració és limitada i necessita la gent. Hem de situar-nos en una lògica de cooperació i de treball en xarxa entre l’administració i la societat civil.

Per això, hem dissenyat el “Salut i Crisi”. Amb la voluntat d’identificar i donar suport a totes aquelles iniciatives del territori que donen una resposta coordinada a la situació que estem patint.

Sabem que el “Salut i Crisi” pot ajudar a disminuir aquests efectes però que cal donar suport a les formes de coordinació existents al territori que fan més precises les intervencions.

També ha de servir per iniciar el camí cap a pensar i actuar diferent davant d’aquestes situacions. No podem esperar resultats diferents si sempre fem el mateix. Cal iniciar un camí per recolzar més i millor el territori; treballar junts, en xarxa, coordinats.

En els propers 3 anys, període durant el qual estarà activat el projecte, mirarem entre tots de guanyar en efectivitat i en eficiència. Des del respecte mutu, la coordinació i la generositat.

Haurem de treballar per atendre les necessitats bàsiques en quan a alimentació, habitatge, ocupació i benestar emocional. Per tant, donarem suport econòmic als projectes destinats directament a pal·liar l’impacte dels efectes de la crisi sobre la salut de les persones.

Promourem la creació o reforçarem aquelles estructures de coordinació que permetin treballar d’una manera diferent, més coordinada, amb les famílies.

I treballarem per consolidar noves formes de coordinació i de treball en xarxa, i això ens permetrà reorientar les actuacions, que seran més efectives i més eficients.

 

  Fotografía
  Vídeos

  Dades de contacte

  Parc Científic i Tecnològic de la UdG

  Edifici Jaume Casademont

  C/ Pic de Peguera, 15

  La Creueta - 17003 - Girona

  Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

  info@dipsalut.cat

  Localització