Informació del projecte

 

Presentació


El Programa «Salut i crisi» neix com a resposta de Dipsalut a l’impacte de la crisi econòmica en la salut de les persones. És un Programa que pretén ser temporal i que neix amb la voluntat de desaparèixer quan comencin els indicis de recuperació de la crisi.


S’estima que, a la demarcació de Girona, un de cada tres gironins (32,5 %) es troba en risc d’exclusió o de pobresa. El risc de pobresa afecta sobretot els menors de 16 anys (41 %) i els que tenen entre 16 i 34 anys (30,16 %). A més, s’estima que més de 5.600 famílies, aproximadament, estan en situació de risc de pobresa.


Dipsalut ha dut a terme una anàlisi d’aquestes dades mitjançant la realització de grups de treball, amb professionals i voluntaris. D’aquestes sessions de treball n’ha sortit un punt comú que cal garantir, i que és la provisió de mínims en l’alimentació, l’habitatge i el benestar emocional. Alhora, cal ajudar aquestes persones a trobar sentit al dia a dia per afrontar el futur, i considerar la família un factor clau a l’hora d’abordar la crisi. Ens han explicat com veuen i viuen la crisi, i posen de relleu que per afrontar aquesta situació cal pensar diferent, cal actuar diferent.


És per això que cal fer accions més coordinades i eficients, donar suport als professionals i voluntaris que estan treballant al territori i tenir en compte que totes les polítiques afecten la salut. La crisi ha confirmat que l’Administració és limitada i que necessita la gent, i cal situar-se en una lògica de cooperació i de treball en xarxa entre l’Administració i la societat civil.


Per això, l’Organisme ha dissenyat el Programa «Salut i crisi», que té la voluntat d’identificar i donar suport a totes aquelles iniciatives del territori que donen una resposta coordinada a la situació que s’està patint. Es promou la creació o reforçament d’aquelles estructures de coordinació que permetin treballar d’una manera diferent, més cooperativa, amb les famílies, així com el treball en xarxa, que permet reorientar les actuacions fent-les més efectives i més eficients.

Objectius


El Programa està orientat al finançament econòmic de tots aquells dispositius existents (accions, estratègies, programes, plans, mecanismes...) que de forma clara i justificada donin resposta als objectius del «Salut i crisi» i que treballin ajustant-se al marc d’intervenció proposat. També està orientat a l’optimització dels recursos existents a través de la creació de noves estratègies d’integració i de gestió compartida.


El Programa pretén donar suport econòmic, articular i integrar els dispositius creats per donar resposta a la crisi econòmica i que contribueixin a:

 

 • Reduir els impactes en la salut de les persones, especialment pel que fa a l’alimentació, higiene i vestimenta de la infància, i el restabliment del benestar emocional de les persones afectades per processos vinculats a la crisi econòmica (pèrdua de feina o habitatge).
 • Afrontar algunes de les causes que incideixen a la salut de les persones, com la disponibilitat d’habitatge en condicions dignes de salubritat i d’habitabilitat.
 • La promoció de la vinculació de les persones afectades per la crisi a projectes que contribueixin a trobar un sentit al dia a dia, com la disponibilitat de realització de tasques i accions que permetin a les persones ocupar el seu temps disponible, independentment d’obtenir-ne una remuneració econòmica.
 • Promoure estratègies d’innovació social que contribueixin a millorar la governança de les polítiques públiques.

Beneficiaris


Poden acollir-se a aquest projecte els ajuntaments, els ens locals supramunicipals i les organitzacions sense ànim de lucre supralocals de la demarcació de Girona que tinguin dispositius en funcionament per donar resposta a la crisi econòmica, i que responguin a l’objecte i funcionament d’aquest Programa.


Destinataris


Totes aquelles persones, sense cap distinció, que estiguin afectades directament pels efectes de la crisi econòmica vinculats als objectius d’aquest Programa.


Són d’atenció especial la infància i l’adolescència (0-18 anys), les seves famílies, les persones grans i els col•lectius amb alguna disminució física o psíquica.


Funcionament del projecte


El Programa es basa en el finançament econòmic de dispositius existents i en la promoció d’estratègies d’innovació social que contribueixin a millorar la governança de les polítiques públiques.

 

Bases i convocatòria 2017

 

Tota la informació relativa a la convocatòria per a l'any 2017 la trobareu aquí.


Per més informació
Persona de contacte  -> Pau Batlle [ pbatlle@dipsalut.cat ]

 

  Documents
  Fotografía

  Dades de contacte

  Parc Científic i Tecnològic de la UdG

  Edifici Jaume Casademont

  C/ Pic de Peguera, 15

  La Creueta - 17003 - Girona

  Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

  info@dipsalut.cat

  Localització