Programes per línies d'actuació

Condicions de vida i reducció de desigualtats

Pm05. Programa "Girona, territori cardioprotegit"

 

Introducció

 

A Catalunya, cada any, perden la vida desenes de persones per mort sobtada cardíaca, és a dir, després que el cor —per un problema elèctric— deixi de bombar sang. Afecta tant homes com dones, de totes les edats, i és imprevisible. La manera de salvar qui la pateix és intervenir ràpidament amb un desfibril·lador, un aparell que dona una descàrrega elèctrica per tal que el cor torni a bategar normalment.

 

Fins fa poc temps, però, aquests aparells només es trobaven disponibles en espais molt concrets, estaven distribuïts de manera molt desigual i es concentraven especialment en equipaments esportius.

 

Per posar-los més a l’abast i corregir aquesta distribució dispar, Dipsalut n’ha implantat a tots els municipis gironins. El nombre de desfibril·ladors cedits a cadascun s’ha determinat atenent a factors com són la població, els equipaments, les característiques de cada localitat i altres criteris objectius. Se n’ha implantat, dins de columnes, a places, carrers i façanes d’equipaments. A més, s’ha dotat de desfibril·ladors els cossos de primera resposta. Alhora, se cedeixen temporalment desfibril·ladors per cobrir esdeveniments que concentrin un nombre elevat de persones, activitats o població de risc, actes multitudinaris o per reforçar zones en funció de les activitats de temporada.

 

Dipsalut es responsabilitza de la gestió integral: del control, la vigilància, la informació i el manteniment de la xarxa de desfibril·ladors. El manteniment inclou la revisió anual, la neteja interior i exterior de la cabina, la resolució immediata de les incidències, la substitució dels desfibril·ladors que tinguin algun problema i el canvi de les bateries i els elèctrodes quan correspon. El telèfon de contacte del servei tècnic és el 902 221 229.

 

Cal recordar que, a finals del 2012, el decret que estableix els requisits per a la instal·lació i l’ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari es va modificar. Actualment preveu que, en situacions d’emergència en què no hi hagi cap persona formada disponible, qualsevol ciutadà pugui fer ús del dispositiu. Per facilitar que les persones utilitzin els desfibril·ladors públics sempre que calgui, des de l’Organisme duem a terme diverses accions divulgatives, formatives i de sensibilització.

 

Des de Dipsalut, conjuntament amb altres actors, també es va treballar perquè la llei emparés l’ús d’aquests aparells per part de qualsevol ciutadà (ODS 10.3, garantir la igualtat d’oportunitats, eliminant lleis i pràctiques discriminatòries i promovent-ne de més adequades). A més, es posa a l’abast de la ciutadania un tractament per poder actuar ràpid en cas de mort sobtada i augmentar així la supervivència (ODS 3, en la meta 4, que és reduir el nombre de morts prematures causades per malalties no transmissibles).

 

Podeu saber més del programa, clicant aquí (audiovisual de presentació del Pm05).

 

Per a més informació, podeu accedir al web del programa: gironaterritoricardioprotegit.cat

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible i el programa

 

Aquest programa també s’alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS):

 • ODS 3 (Garantir Salut i benestar): adreçant-se a reduir el nombre de morts prematures causades per malalties no transmissibles, posant a l’abast de la ciutadania un tractament per poder actuar ràpid en cas de mort sobtada i augmentar així la supervivència.
 • ODS 10 (Reduir les desigualtats dins el territori i entre territoris): distribuint els desfibril•ladors a nivell local, i possibilitant que totes les persones hi tinguin accés independentment de l’indret on resideixen.
 • ODS 10.3 (Garantir la igualtat d’oportunitats): promovent  l’ús d’aquests aparells per part de la ciutadania.

Objectius

 

 • Millorar la supervivència de les persones que pateixen una aturada cardíaca extrahospitalària.
 • Assegurar i avançar l’alerta dels serveis d’emergències en cas d’aturada cardiorespiratòria.
 • Mantenir la xarxa de desfibril·ladors al territori de manera que tots funcionin adequadament.
 • Sensibilitzar la població dels beneficis dels desfibril·ladors i capacitar-la en el seu ús.
 • Formar els professionals municipals dels equipaments cardioprotegits en l’ús dels desfibril·ladors.
 • Sensibilitzar la població sobre la necessària adquisició d’hàbits saludables que ajudin a prevenir, mantenir i millorar la salut cardiovascular.

Destinataris

 

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona. En el cas dels desfibril·ladors lliures, també altres ens públics i entitats sense ànim de lucre.

Desenvolupament de les actuacions

 

La xarxa de desfibril·ladors està totalment operativa arreu de la demarcació de Girona. Perquè aquesta xarxa estigui en condicions òptimesi els ciutadans la puguin utilitzar, es duen a terme les accions següents:

 

 • Manteniment de la xarxa de desfibril·ladors
 • Campanya de sensibilització i difusió per a la població general
 • Pla de formació per a professionals d'emergències i també per a professionals de referència dels centres i espais cardioprotegits.

Desfibril·ladors "mòbils" i desfibril·ladors "lliures"

 

Mòbils

Els desfibril·ladors “mòbils” són aquells que duen els cossos de primera resposta (policies locals, Mossos d’Esquadra, equips de protecció civil...). Els porten dins els seus vehicles i els permeten intervenir ràpidament per recuperar persones que han patit una aturada cardíaca extrahospitalària. Aquells ajuntaments que estiguin interessats en millorar la cobertura amb aquests desfibril·ladors es poden posar en contacte amb Dipsalut a través el correu informacio@gironaterritoricardioprotegit.cat.

 

Lliures

Els desfibril·ladors anomenats “lliures” són els que Dipsalut cedeix només de manera puntual, per a un període determinat de temps, per a cardioprotegir activitats considerades de risc. En poden demanar els ajuntaments, altres ens públics i les entitats sense ànim de lucre. Cal fer-ho a través de la seu electrònica.

Cost i finançament

 

Totes les actuacions del servei son gratuïtes per als ajuntaments.

Sol·licitud

 

La sol·licitud de desfibril·ladors lliures està permanentment oberta. Els ajuntaments, altres ens públics i entitats sense ànim de lucre que en vulguin demanar han de presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica de Dipsalut.

 

En el cas d’ajuntaments que vulguin millorar la cobertura amb desfibril·ladors de manera permanent, cal escriure un correu electrònic, exposant les necessitats del municipi, a informacio@gironaterritoricardioprotegit.cat. Posteriorment, s’estudiarà la millor solució per a cada cas.

 

Cal recordar que els ajuntaments que compten amb el programa “Girona, territori cardioprotegit” poden consultar els resultats de les diferents actuacions entrant al Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP).

Formació

 

Dipsalut organitza cursos de suport vital bàsic i desfibril·lació externa automàtica. Són gratuïts i s'adrecen a personal que, per les característiques de la seva feina, tingui una alta probabilitat d’haver de fer ús dels desfibril·ladors.

 

S’ofereixen tres tipus de cursos:

 

 • Curs de formació per a l’ús de desfibril·ladors externs, en el que es transmeten els coneixements necessaris per poder usar idòniament aquests aparells. Dirigit a la població en general.
 • Curs de formació base, per formar el personal d’emergències associat als desfibril·ladors “mòbils”.
 • Curs de formació continuada, per mantenir les competències necessàries en suport vital bàsic i ús dels desfibril·ladors. S’adreça al personal associat als desfibril·ladors cedits per Dipsalut que va fer el curs base en el període comprès entre l’01/01/2017 i el 31/12/2017.

 

Per obtenir més informació sobre els cursos associats al programa, podeu consultar el web de Dipsalut, apartat de Formació.
 

Tornar

Sol·licitud del programa Pm05

La sol·licitud de desfibril·ladors fixos i mòbils està tancada


Si el vostre ajuntament ha sol·licitat aquest programa podeu consultar els resultats de les diferents actuacions entrant en el Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP).

 

La sol·licitud de desfibril·ladors lliures està permanentment oberta.

 

Consulteu el reglament de cessió temporal de desfibril·ladors lliures.

 

Es poden usar tres canals de tramitació:

 

 • Si sou un ajuntament de la demarcació de Girona podeu accedir al tràmit prement aquí
 • Si sou una altra administració de la demarcació de Girona podeu accedir al tràmit prement aquí
 • Si sou una entitat sense ànim de lucre de la demarcació de Girona podeu accedir al tràmit prement aquí

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització