Protecció de la Salut

El conjunt d’actuacions de les administracions destinades a preservar la salut davant d’agents físics, químics o biològics presents en el marc en el qual es desenvolupa la vida de la població.

Pt05. Programa d’avaluació de la salubritat de les piscines d’ús públic

 

Introducció

 

Les piscines d’ús públic són totes aquelles que poden ser usades per qualsevol persona, encara que aquest ús estigui condicionat al pagament d’una entrada. Així doncs, les piscines de titularitat pública i part de les de titularitat privada (com ara les d’hotels, parcs aquàtics, centres esportius i cases de turisme rural), es consideren d’ús públic.


En aquests equipaments, hi conflueixen determinats perills associats al seu disseny, funcionament, manteniment i gestió. El seu ús pot comportar riscos per a la salut quan la qualitat de l’aigua dels vasos no és correcta per al bany, el tractament que se’n fa no és l’adient, les instal·lacions no reuneixen unes característiques o condicions higièniques i sanitàries adequades o quan no es tenen en compte els riscos per a la seguretat dels usuaris i dels treballadors.


Amb aquest programa, Dipsalut realitza l’avaluació higiènica i sanitària d’aquelles piscines d’ús públic que els ajuntaments de la demarcació sol·liciten que s’avaluïn. L’Organisme comunica els resultats de les avaluacions a les autoritats sanitàries municipals.


Durant la temporada de bany del 2016, s’ha avaluat un total de 507 instal·lacions de 122 municipis. S’ha pogut comprovar una millora en la qualitat higiènica i sanitària de les instal·lacions, fruit de l’aplicació continuada del programa, de la informació a les autoritats sanitàries locals i de l’esforç dels consistoris i dels gestors de les piscines.

Objectius

 

 • Avaluar i identificar els factors de risc de les piscines d’ús públic dels municipis.
 • Informar les autoritats sanitàries per tal que es duguin a terme les actuacions oportunes.

Destinataris

 

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.

Accions

 

 • Avaluar els vasos i les instal·lacions de totes les piscines d’ús públic.
 • Identificar els riscos sanitaris associats a les instal·lacions.
 • Comunicar de manera urgent les deficiències de més risc a l’autoritat sanitària municipal.
 • Notificar els resultats de l’avaluació a l’autoritat sanitària municipal.

Desenvolupament de les accions

 

 • Avaluació de la instal·lació: es visiten i avaluen totes les instal·lacions identificades a la sol·licitud. Les deficiències de major risc, un cop detectades, es comuniquen de manera urgent a l’ajuntament.
 • Dossier tècnic: s’elabora un dossier tècnic amb els resultats de les avaluacions de totes les instal·lacions sol·licitades.

Els resultats del programa es comuniquen a l’ajuntament i s’introdueixen al Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP).

Normativa

 

 • Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.
 • Decret 177/2000, de 15 de maig, pel qual es modifica la disposició transitòria única del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.
 • Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.
 • Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris tècnics i sanitaris de les piscines.

Cost i finançament

 

Programa de servei finançat íntegrament per Dipsalut. És, per tant, gratuït per als ajuntaments.


El cost de referència de cada actuació és de 165 euros.

Sol·licitud

 

Del 2 de març al 6 d’abril de 2017.


Els ajuntaments interessats han de presentar la sol·licitud de prestació de serveis d’aquest programa per via electrònica (pel registre electrònic des del mateix SIMSAP), d’acord amb el que preveu l’article 14.2 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si la sol·licitud es presenta dins el termini establert, es resol de manera automàtica. És a dir, el comprovant de la presentació de la sol·licitud és la mateixa resolució. Si la sol·licitud és correcta, la resolució és estimatòria i Dipsalut comença a prestar el servei.


Es pot consultar l’annex que regula aquest procediment des del web de l’Organisme.


Cal recordar que des del SIMSAP es pot fer el seguiment de les actuacions que Dipsalut està efectuant al municipi. A més, es poden consultar les actuacions i els resultats de catàlegs anteriors.

Tornar

F103ad - Curs per a operadors i mantenidors de piscines d'ús públic

L’ús de les piscines pot comportar un risc potencial per a la salut pública quan les instal·lacions no reuneixen unes característiques i condicions higieniques i sanitàries adequades, la qualitat de l’aigua dels vasos no és correcta per al bany o el tractament de l’aigua és deficitari.

> Informació extesa

F103ae - Curs per a operadors i mantenidors de piscines d'ús públic

L’ús de les piscines pot comportar un risc potencial per a la salut pública quan les instal·lacions no reuneixen unes característiques i condicions higieniques i sanitàries adequades, la qualitat de l’aigua dels vasos no és correcta per al bany o el tractament de l’aigua és deficitari.

> Informació extesa
Tornar

Sol·licitud del programa Pt05

 

Convocatòria oberta. Per accedir a la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt05” [seu electrònica] podeu prémer aquí.

 

NOTA IMPORTANT: En el catàleg de serveis 2015, el programa Pt06 inclou l’acció d’Avaluació higiènica i sanitària de les piscines. Per tant, no s’ha d’incloure a la sol·licitud d’aquest programa Pt05 les piscines municipals si heu sol·licitat, o teniu previst sol·licitar, el programa Pt06 per aquestes instal·lacions.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització