Programes per línies d'actuació

Introducció

La qualitat i salubritat del nostre entorn són vitals per gaudir d'una bona salut. Per tant, les intervencions sobre la vigilància i gestió dels riscos presents en el medi en què vivim han de ser una prioritat.

El medi en què vivim i la salut es troben íntimament lligats, i tenen una gran implicació en el nostre benestar.

 

Les actuacions en sanitat ambiental han d’anar dirigides a la vigilància dels factors de risc —físics, químics i biològics— presents en el medi i la seva possible repercussió sobre la salut de la població.

 

Són motiu de preocupació per a la salut, atesa la seva relació amb el medi ambient, factors com la contaminació de l’aire interior i exterior, d’origen químic i biològic, la contaminació acústica i electromagnètica i les condicions higièniques i sanitàries deficients del medi que ens envolta. La percepció del soroll com a problema per al medi ambient i la salut va guanyant importància.

 

Són, doncs, camps d’actuació, entre d’altres, la qualitat de les aigües de consum, la salubritat de les instal·lacions amb risc de transmissió de legionel·losi, i el suport a la gestió dels riscos presents en els equipaments on desenvolupem part de les nostres activitats i en el medi ambient urbà, com la contaminació atmosfèrica, acústica i electromagnètica.

 

 

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització