Polítiques de promoció de la salut i qualitat de vida

L’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida, té com a finalitat donar suport als municipis en el desplegament de programes, projectes i accions en l’àmbit municipal per promoure la salut i una major qualitat de vida. Per fer-ho, impulsa i desenvolupa estratègies i dispositius que permetin incidir en entorns saludables, en els estils de vida i les condicions de vida de les persones.

 

L’Organisme entén la salut com a dret humà fonamental, i parteix d’una visió positiva de la salut que creu i que confia en les capacitats de les persones i de les societats per utilitzar els recursos que tenen a l’abast per generar salut, i els permet avançar cap a un estat òptim de benestar.

 

L'Organime entén que qualitat és la capacitat de cadascú de desenvolupar el seu projecte de vida, basat en el màxim desplegament dels seves capacitats i gaudi dels seus drets inalienables coma èsser huma, i alhora, poder participar d'un projecte col·lectiu.

 

La vida i la salut de les persones depèn de les condicions en què aquestes neixen, viuen i moren, i està influïda pels determinants econòmics, socials, culturals, ambientals i personals.

 

És per això que Dipsalut orienta els programes i les accions a donar eines –coneixements, habilitats i actituds– a les persones per entendre, gestionar i donar sentit a la vida, enfortint les habilitats per al desenvolupament de les capacitats dels individus i de les comunitats per incrementar el control sobre els determinants que condicionen la salut i els projectes vitals i comunitaris.

 

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització