Programa de formació

Dipsalut ofereix activitats formatives als professionals que treballen en els àmbits de la protecció i la promoció de la salut. L'objectiu és facilitar l'aprenentatge continuat per tal que es puguin actualitzar constantment els coneixements i adquirir noves competències. D'aquesta manera s'aconsegueix millorar el disseny, la planificació i la gestió de les polítiques de salut pública.

Introducció

Dipsalut ofereix, dins del marc del programa "Girona, territori cardioprotegit", la formació en Suport Vital Bàsic (SVB) i Desfibril·lació Externa Automàtica (DEA).

 

[Programa oficial, DOGC núm.6.259, de 22/11/2012 DECRET 151/2012]

 

Dipsalut, en el marc del programa «Girona, territori cardioprotegit», ha instal·lat desfibril·ladors automàtics (DEA) a totes les poblacions de la demarcació de Girona per intervenir ràpidament en el cas que una persona pateixi una aturada cardíaca.


Alhora, l’Organisme dóna a conèixer aquests aparells, promou el seu ús i difon pautes bàsiques per fer-los servir; informa del protocol de la cadena de supervivència, proporciona la formació necessària, potencia les habilitats que calen per utilitzar-los si fos el cas i sensibilitza la població envers la importància de cuidar-se el cor.


Els destinataris del curs són: personal d’emergències (policies locals, mossos d’esquadra, personal de protecció civil, etc) associat als desfibril·ladors mòbils cedits per Dipsalut.


Durada del curs: 6 hores


Acreditació: Certificat del Consell Català de Ressuscitació segons el Decret 151/2012. Aquesta acreditació té una vigència de 3 anys. És important que el personal que faci o que hagi fet aquest curs s'inscrigui en el curs de formació continuada de 90 minuts (F59xx), per mantenir vigent l'acreditació.

Submenú

Aquesta linia no disposa de cursos.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització