Notícies

 

05/03/2009

Dipsalut destinarà 492.000 euros a subvencionar projectes que promoguin la salut pública

 

L'Organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona - Dipsalut destinarà enguany 492.000 euros a subvencionar actuacions que portin a terme ajuntaments i entitats sense ànim de lucre amb l'objectiu de promoure la salut pública. En concret, Dipsalut ha establert tres línies de subvencions diferents: la primera, de 292.000 euros, s'adreça a la redacció d'estudis i memòries municipals per a l'establiment de parcs urbans i itineraris saludables; la segona, de 110.000 euros, se centra en donar suport econòmic a entitats sense ànim de lucre que realitzin activitats de promoció de la salut i de millora de la qualitat de vida, i la tercera, de 90.000 euros, dóna suport a l'organització de congressos i simposis relacionats amb la salut pública. Segons Josep Marigó, president de DIPSALUT, amb aquestes subvencions es continua treballant en la línia encetada l'any 2008, encaminada a "revitalitzar, promoure i aportar valor a les polítiques de salut pública i qualitat de vida dels nostres municipis".

 

Tres línies de subvencions:

 

- Subvencions per a la redacció d'estudis i memòries valorades d'àmbit municipal que tinguin per objecte l'establiment de parcs urbans de salut i d'itineraris saludables (292.000 euros).El seu objectiu és fomentar la planificació dels itineraris i parcs de salut urbans municipals. Aquests estudis són imprescindibles perquè, en anys successius, els municipis puguin participar de les ajudes de Dipsalut per implementar-los. Els destinataris són els ajuntaments de la demarcació de Girona, excepte els que ja hagin estat beneficiaris d'aquesta subvenció en la convocatòria de l'any 2008. Aquestes subvencions estan essent complementades amb diverses actuacions organitzades per Dipsalut, com la I Jornada sobre Parcs Urbans i Itineraris Saludables que l'organisme autònom va celebrar el passat dia 24 de febrer amb l'objectiu de promoure, de forma interdisciplinar i participativa, el disseny d'espais públics de promoció de la salut.

 

- Subvencions a entitats sense ànim de lucre, per a activitats de promoció de la salut i d'hàbits saludables, i per accions de millora de la qualitat de vida (110.000 euros). Donen suport a les entitats sense ànim de lucre per a activitats de promoció de la salut i d'hàbits saludables adreçades a la població en general, així com també per a les accions de millora de la qualitat de vida dirigides a col·lectius afectats per patologies, que es realitzin a la demarcació de Girona. Podran acollir-s'hi les entitats de dret privat sense ànim de lucre amb seu o delegació a la demarcació de Girona.

 

- Subvencions per a la realització de congressos, simposis o jornades relacionats amb la salut pública (90.000 euros)

Contribueixen econòmicament a les despeses d'organització de congressos, simposis o jornades amb la finalitat de presentar i difondre els últims avenços d'interès científic i la introducció de noves tecnologies, en benefici d'una major qualitat de vida en matèries relacionades amb la salut pública que es realitzin a la demarcació de Girona. Estan adreçades, per una banda, a les entitats de dret públic (excepte les administracions públiques territorials) i per l'altra, a les associacions, fundacions, agrupacions professionals o qualsevol altra entitat de dret privat sense ànim de lucre.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització