Noticia

Imatge de Dolors Juvinyà, directora de la Càtedra de Promoció de la Salut

03/11/2017

Entrevista a Dolors Juvinyà, directora de la Càtedra de Promoció de la Salut: “Ajudem a posar en valor la promoció de la salut”

L’any 2008 la Universitat de Girona i Dipsalut van acordar la creació d’aquesta Càtedra, pionera tant a Catalunya com a l’estat espanyol. En aquest temps, ha esdevingut un referent internacional en l’àmbit de la promoció de la salut.

Dolors Juvinyà i Canal, l’encapçala. És doctora en Pedagogia, Llicenciada en Psicologia, diplomada en Infermeria i Màster en gestió de programes de promoció i educació per a la Salut.

 

Per què es va decidir crear una Càtedra de Promoció de la Salut?


La iniciativa sorgeix després d’iniciar el Màster Universitari en Promoció de la Salut, que, entre altres coses, ens permetia compartir coneixements amb experts d’arreu del món. Vam pensar que, si hi havia una estructura estable i específica, dedicada només a la promoció de la salut, es podrien tenir moltes més oportunitats de compartir i difondre el coneixement que s’anava generant en aquest àmbit; també es podria donar més visibilitat i posar en valor la promoció de la salut. Aquesta idea va coincidir amb l’inici de Dipsalut, a qui se li va presentar la proposta i va acceptar donar-hi suport.


Quins són els vostres principals objectius i línies de treball?


La Càtedra treballa a partir de cinc grans àrees que estructuren el seu treball. L’àrea de Formació, que té com a objectiu proporcionar, actualitzar i enfortir els coneixements en promoció de la salut d’acord als darrers avenços i tendències internacionals. L’àrea de Publicacions, que busca difondre els avenços científics que es produeixen, generar material editorial propi per impulsar la progressió del coneixement en promoció de la salut i dur a terme traduccions de temàtica estratègica, ja sigui per la novetat del tema o pel seu impacte. L’àrea de Recerca, que contribueix a l’aportació de coneixement i evidència sobre promoció de la salut a través del treball en xarxa amb grups nacionals i internacionals que permet construir i compartir treball interdisciplinari en diversos camps. L’àrea d’Internacionalització, que pretén donar visibilitat internacional a Dipsalut i a la Càtedra i a les accions que porten a terme i l’àrea de Difusió i Transferència del coneixement, que té com a objectiu divulgar el coneixement a nivell nacional i internacional.

 

Teniu una gran projecció internacional, oi?


Sí. Ens reconeixen la feina que fem i aquest fet permet que estiguem participant en nombroses organitzacions i comitès científics, grups de treball i que organitzem reunions d’abast internacional . Fins el moment, hem organitzat tres simposis d’aquest abast. Hem posat el focus en un àmbit concret: en la promoció de la salut en el mediterrani i en aquest darrer ens han invitat a impulsar una xarxa d’aquest àmbit.
També participem en xarxes de treball internacional com ara la International Union on Health Promotion and Health Education, Health Promoting Hospitals and Health Services Network i l’European Training Consortium in Public Health and Health Promotion. A més, hem impulsat la Xarxa d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut de Catalunya i la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables i coordinem les secretaries tècniques corresponents.
Aquesta projecció internacional del que fem ha portat a que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ens hagi convidat a participar a les dues últimes conferències mundials de promoció de la Salut.


Però també actua en l’àmbit territorial més proper...


A la Càtedra també se la reconeix aquí, a casa nostra, com un referent en temes de promoció de la salut. Això fa que ens arribin i que donem resposta a nombroses peticions d’assessorament. També fem formació, facilitem recursos...Impulsem accions que permetin el treball en xarxa i fomentin el coneixement, la transferència d’aquest i la recerca en aquest àmbit.


Quines accions destacaries entre les que heu portat a terme fins ara?


L’organització dels simposis internacionals, la participació a les conferències mundials de promoció de la salut, la línia de publicacions que tenim, la creació del butlletí electrònic BepSalut...Pel que fa a les publicacions, s’ha de destacar un moment clau: la traducció al castellà del llibre Guia del autoestopista salutogénico, que ha tingut un altíssim impacte tant a l’estat espanyol com a Llatinoamèrica i que ha donat una gran visibilitat i impuls a la perspectiva salutogènica. Al final, el més destacable és que hem ajudat a difondre i a fer entendre una visió ampliada de la promoció de la salut; hem contribuït a posar-la en valor.

 

 I quines accions importants esteu iniciant o preveieu en un futur proper?


Una d’elles és el treball en col·laboració que estem fent amb Dipsalut i tres ajuntaments per construir un nou model d’elaboració de plans municipals de salut que incorpora la perspectiva de Salut en totes les polítiques i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. I l’altra, el disseny d’un observatori de salut que recopilarà i facilitarà informació sobre indicadors de salut de les persones de la demarcació. També cal esmentar que estem treballant per oferir espais de formació virtuals en promoció de la salut per facilitar-hi l’accés a la formació en aquest àmbit a tothom que hi estigui interessat.
 

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització