Noticia

Imatge de la llar d'infants on s'està desenvolupant el projecte

14/12/2017

Premien el projecte El Carrilet, jardí de tots els infants

Aquesta iniciativa de la Fundació Ramon Noguera, en la que Dipsalut col·labora, ha estat distingida en la dotzena Nit del Voluntariat.


El passat 24 de novembre va celebrar-se la dotzena  Nit del Voluntariat a Girona. Un dels premis de la nit se'l va endur el projecte "El Carrilet, el jardí de tots els infants".


Aquesta iniciativa neix per la detecció d’una mancança de places d’escola bressol per a nens de 0 a 3 anys amb una alta discapacitat a la comarca del Gironès i a la resta de la província. Pretén, doncs, cobrir la necessitat d’escolaritzar els infants amb altes discapacitats, en un context d’escola bressol ordinària, posant en funcionament una Unitat Especialitzada d’Atenció Inclusiva amb els recursos humans i materials necessaris, dins d’una escola bressol pública ordinària.


El projecte pilot s'està portant a terme a l'Escola Bressol El Carrilet de Salt i en aquests moments l’aula especialitzada compta amb cinc infants en horari de 9 a 13 h, però la previsió és que augmenti a vuit infants i tota la jornada.


Els objectius generals d’atenció són comuns a tots els infants: la preservació del seu benestar físic i emocional, el descobriment d’un mateix i de l’entorn i el desenvolupament de l’autonomia. Allò que veritablement cal diferenciar és l’atenció més individualitzada i especialitzada i els suports a nivell tècnic més específics que requereixen els infants amb pluridiscapacitats i que són:


- Facilitar l’atenció i la inclusió d’infants amb altes necessitats educatives especials a l’escola bressol ordinària.


- Oferir als infants, tant als que tenen necessitats educatives específiques com als que no en tenen, una experiència vital de col·laboració, en la que tots i cadascun d’ells, aprenen i en la que tothom valora i respecta l’altre.


- Possibilitar la participació dels infants amb pluridiscapacitats de les activitats que es porten a terme a l’escola bressol juntament amb tots els infants, compartint espais i activitats.


A banda dels professionals especialistes dedicats a la consecució d'aquests objectius (l'equip de professionals d’educació ordinària i l'equip interdisciplinari format per professionals de la salut i de la pedagogia especialitzada) hi ha un projecte específicament de voluntariat per a activitats més concretes, com ara sortides escolars.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització