Noticia

Imatge dels patis Mas Masó, on es duen a terme activitats del programa Juguem?. Font: Juguem? Salt

02/03/2018

Treballant per la igualtat d’oportunitats

Impulsem programes dirigits a reduir les desigualtats socials i a promoure la igualtat d’oportunitats, especialment entre la població infantil, adolescent i jove.

Des de Dipsalut donem suport tècnic i econòmic a diverses iniciatives d’ajuntaments i d’entitats sense ànim de lucre d’arreu del territori gironí orientades a disminuir les desigualtats socioeconòmiques i a combatre els efectes negatius que tenen sobre la salut i el benestar de les persones.


Entre els programes que s’impulsen hi ha el Juguem?. Es desenvolupa al municipi de Salt i busca oferir alternatives de lleure a la mainada i jovent, especialment als que - per la situació socioeconòmica familiar- no poden accedir a les activitats extraescolars.


Se’ls proposa un conjunt d’activitats lúdiques, culturals i esportives per complementar l’aprenentatge de l’escola i per fomentar la seva autonomia així com l’adquisició de valors, d’habilitats i d’estils de vida saludables. Moltes d’aquestes activitats es realitzen aprofitant l’espai públic, les places i equipaments municipals, i els patis de les escoles, que s’usen fora l’horari lectiu.


El programa es duu a terme gràcies a la col·laboració, al treball en xarxa, entre administracions i les entitats esportives, culturals i de lleure del municipi. També hi participen nombrosos voluntaris i compta, en definitiva, amb la implicació de bona part de la comunitat saltenca. Aquest treball transversal porta associat un altre efecte: afavoreix la cohesió social i la bona convivència al municipi.


Entre els objectius del Juguem? hi ha, doncs, proporcionar un suport educatiu extraescolar als nois i noies i a les seves famílies i posar a l’abast de tothom els recursos educatius complementaris a l’escola que hi ha Salt. Així s’aconsegueix promoure la igualtat d’oportunitats entre tots els infants, adolescents i joves que resideixen al municipi.

Juguem? busca fomentar relacions positives que contribueixin al creixement integral dels infants en habilitats per a la vida diària

El programa s’organitza a l’entorn de quatre grans eixos:


- Juguem? als patis i a les places: un equip de monitors dinamitza els espais públics del municipi; hi organitza activitats fora l’horari lectiu.


- Juguem? després de l’escola, que consisteix en oferir activitats extraescolars subvencionades en col·laboració amb les entitats esportives, culturals i de lleure del municipi.


- Juguem? participa del lleure educatiu: una acció dedicada a donar suport a les entitats de lleure del municipi tot vinculant-les entre elles per compartir experiències i bones pràctiques.


- Juguem? segurs a Salt, que inclou accions de sensibilització a les famílies i als mateixos menors perquè siguin conscients dels riscos que suposa que els infants transitin o juguin sols pel carrer, sense supervisió de cap adult. Amb aquest eix es busca conscienciar dels riscos per tal de poder minimitzar-los i protegir els infants.


El desenvolupament del programa i el treball comunitari que inclou facilita també la prevenció i la detecció precoç de casos de vulnerabilitat.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització