Notícies

 

Comencen les actuacions a platges i piscines descobertes

Imatge de les actuacions de desinfecció de dutxes i rentapeus del programa de salubritat de platges. Municipi: Platja d'Aro

21/06/2021

Comencen les actuacions a platges i piscines descobertes

El programa de salubritat de les platges s’ha endegat a mitjan juny, amb la desinfecció inicial de dutxes i rentapeus, i els primers controls sanitaris de les sorres. Els de piscines es desenvolupen al llarg de l’any, però el gruix d’accions es concentra a l’estiu, amb les descobertes.

Des de Dipsalut analitzem les condicions sanitàries de les piscines d’ús públic que sol·licita cada ajuntament a través de dos programes: el de Suport a la Gestió de la Salubritat de les Piscines d’Ús públic de Titularitat i/o de Gestió Municipal i el d’Avaluació de la Salubritat de les Piscines d’Ús Públic.


Als controls habituals pel que fa a la qualitat de l’aigua, la neteja i manteniment de les instal·lacions, l’emmagatzematge de productes químics, el servei de socorrisme i altres qüestions, des del 2020 s’hi ha sumat el suport als ajuntaments pel que fa a les mesures de prevenció de contagis de la Covid-19, així com la revisió del compliment d’aquests requisits. Entre aquests requeriments, hi ha el control d’accés i aforament, informar adequadament els usuaris de les pautes de prevenció, que es disposi d’un protocol de neteja que respongui a la situació del moment, i que es facin els controls de desinfectant a l’aigua amb la freqüència marcada.


Cal recordar que en el cas de les piscines municipals (a més d’analitzar-ne les condicions i recomanar accions correctores) donem suport continu per al seu bon manteniment. Dissenyem els plans de gestió i autocontrol adaptats a les peculiaritats de cada equipament i en fem el seguiment.

 

Pel que fa a les platges, desenvolupem el Programa de Suport a la Gestió de la Salubritat de les Platges. Es realitzen les accions de prevenció del bacteri legionel·la tant a dutxes com a rentapeus i s’avalua l’estat sanitari de les sorres (a través de la presa de mostres i controls microbiològics en diferents zones).


Si es detecten riscos per a la salut de les persones, se n’informa urgentment l’ajuntament i es recomanen mesures correctores. Aquest programa també ha incorporat canvis des que es va declarar la pandèmia, com l’assessorament als ajuntaments en relació a les recomanacions per a la prevenció de contagis.

 

Els programes també inclouen el lliurament de cartells i altres materials divulgatius adreçats als usuaris. També es troben disponibles al nostre directori de recursos i serveis enfront la COVID-19, a l'apartat "platges" i "piscines".

 

A més d'aquests serveis, Dipsalut ofereix suport econòmic als ajuntaments per als dispositius de socorrisme tant de les platges com de les piscines municipals.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització