Notícies

 

La importància de treballar l'educació emocional i les habilitats per a la vida

Imatge d'arxiu d'una de les dinàmiques del "Sigues tu" a primària. Autoria: E.Kelele/Dipsalut

17/01/2022

La importància de treballar l'educació emocional i les habilitats per a la vida

Durant anys, l'educació formal va estar centrada en les habilitats cognitives i l'adquisició de coneixements teòrics, deixant de banda la part emocional. Però, tant per gestionar els desafiaments de la vida quotidiana com per assolir estils de vida saludables, ens calen altres competències: les psicosocials. Des de Dipsalut, amb el programa «Sigues tu», facilitem que es treballin als centres educatius i en família.

(text basat en l'article La importància de treballar l’educació emocional i les habilitats per a la vida als centres educatius, de Sònia Garcia i Anna Loste, de l’equip del «Sigues tu». Publicat a la Revista Traç, revista educativa de la Garrotxa)

 

La nova recerca en el camp de la neurociència ha demostrat la importància de l'educació emocional, tant a casa com a l'escola.  Per exemple, recordem més aquelles coses que ens han commogut, i les emocions fan que l’alumnat es motivi i connecti amb l’entorn educatiu.

 

Des de l’àmbit de la salut, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) també ha destacat la importància d’aquestes competències psicosocials o habilitats per a la vida per assolir uns estils de vida saludables i gestionar tots aquells factors que influeixen en la nostra salut. Per posar només alguns exemples, l’estratègia de les habilitats per a la vida ha donat els seus fruits en àrees com la prevenció de drogodependències o malalties i l’educació afectiva i sexual.

 

En definitiva, es posa en relleu que una bona intel·ligència emocional i psicosocial té molts efectes positius per a la vida, com ara una bona gestió de l’estrès, més autodisciplina, relacions afectives més saludables, millor afrontament dels errors o resolució més positiva dels conflictes.


De la mateixa manera, cal tenir en compte que les causes de la mala salut són sobretot socials. Els centres educatius no són espais neutres i aïllats d’aquests factors, sinó que les desigualtats socials es reprodueixen dins les escoles i afecten l’alumnat. Els infants i joves passen gran part del temps a l’escola i, per tant, aplicar estratègies de promoció de la salut centrades en els valors de l’equitat i la justícia social és una oportunitat per crear ambients escolars positius, protectors i saludables, alhora que es redueixen les desigualtats.

 

Tots aquests motius ens fan reflexionar sobre la necessitat d’incloure de manera efectiva en el currículum de primària i secundària del nostre país aquests continguts. En aquest sentit, l’objectiu del programa «Sigues tu» és facilitar i acompanyar aquest treball a través del marc de les habilitats per a la vida de l’OMS, tenint en compte els determinants socials de la salut. Es desenvolupa mitjançant metodologies actives i vivencials, col·locant els infants, els joves i les seves experiències en el centre. Es permet que l’alumnat participi en diferents formats, segons com se sentin còmodes, per exemple, treballant en petits grups, fent jocs de rol, pluges d’idees o debats, dinàmiques de moviment, etc.


Sovint rebem comentaris per part del professorat i de l’alumnat sobre la importància de treballar aquests temes en els centres educatius, que afavoreixen una millor convivència en els grups. Així doncs, hi ha interès per part de la majoria d’equips docents i directius de les escoles i instituts per abordar aquestes temàtiques i incorporar l’educació emocional i el treball de les habilitats socials. I hi podríem afegir, sense por d’equivocar-nos, que la majoria de les famílies també hi estan interessades. Ara bé, el sistema, tot i que darrerament reconeix la seva importància, no sempre facilita uns espais reals dins l’àrea curricular perquè aquests siguin la base d’un aprenentatge significatiu, que cada cop més s’evidencia com quelcom essencial. Per posar un exemple, com puc aprendre a dividir si les meves relacions a l’aula estan malmeses?

 

Per part nostra, com a equip del «Sigues tu», és un regal poder entrar a les aules, compartir l’experiència i disposar d’un temps d’escolta i presència amb l’alumnat. Per aquest motiu, agraïm la confiança que ens atorgueu ambdues parts, professorat i alumnat, i la facilitat per, a vegades, abordar qüestions delicades, compartir plors i rialles, tractar temes molestos i incòmodes i oblidar la vergonya que s’amaga sota aquelles capes de nois i noies invencibles.

 

En resum, la vida no està absent de conflictes, reptes i dificultats, i la manera com els afrontem és bàsica per a la nostra salut física, mental, emocional i relacional. Així doncs, val la pena emprar l’energia i el temps necessaris per acompanyar els infants en el desenvolupament de les seves competències socials, psicològiques i emocionals, per tal que les generacions futures assoleixin el major grau possible de benestar i justícia social.

 

Més informació sobre aquesta temàtica: www.siguestu.cat

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització