Oferta d'ocupació

Procediment de creació d'una borsa de treball de tècnics informàtics

En data 12 d’abril de 2018, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) aprova, per Decret de la Presidència, les bases que han de regular el procediment de creació d’una borsa de treball de tècnics informàtics, i en convoca el procediment selectiu corresponent.

Sol·licitud d'admissió a convocatòries de personal

Un cop emplenat el formulari, cal presentar-lo, juntament amb la documentació sol·licitada a les bases, de manera telemàtica a la seu electrònica de Dipsalut (procediment de sol·licitud genèrica), clicant aquí, o bé guardar-lo, imprimir-lo, signar-lo i presentar-lo al Registre General de l'Organisme.
 

PDF FormulariSeleccioPersonal.pdf

Per a més informació:

972414720

tfernandez@dipsalut.cat

Llista d'admissions i exclusions

Relació d'admissions i exclusions en el procediment selectiu:

Butlletí Oficial de la Província núm. 111, de 8 de juny de 2018

Tauler d'anuncis e-Tauler de la Seu electrònica de Dipsalut

 

En relació amb les proves selectives, s'informa els aspirants que la prova d'avaluació de competències tindrà lloc el dia 3 de juliol, un cop finalitzi la prova de coneixements tècnics. En el supòsit que no es puguin finalitzar les proves en la seva totalitat, els aspirants restaran convocats per al dia 9 de juliol a les 9:00 hores, a l'Aula de formació de Dipsalut (Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona – Edifici Jaume Casademont – Carrer Pic de Peguera, 15 – 17003 Girona).

Resultats de la prova d'aptitud de llengua catalana

Anunci de resultats de la prova d'aptitud de llengua catalana:

Tauler d'anuncis e-Tauler de la Seu electrònica de Dipsalut

Resultats de les proves d'avaluació

Anunci de resultats de les proves d'avaluació:

Tauler d'anuncis e-Tauler de la Seu electrònica de Dipsalut

Resultats finals

Anunci de resultats finals del procediment selectiu:

Tauler d'anuncis e-Tauler de la Seu electrònica de Dipsalut

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització