Oferta d'ocupació

Procediment selectiu de creació d'unes borses de treball de personal tècnic d’informació social i salut (A2) i personal tècnic d’informació social i salut, especialitat TIC (A2)

 

Bases reguladores del procés de selecció per contractar temporalment de tècnics/ques d’informació social i salut (A2) i tècnics/ques d’informació social i salut, especialitat TIC (A2). Girona. Convocatòria oberta

Sol·licitud d'admissió a convocatòries de personal

Un cop emplenat el formulari, cal presentar-lo, juntament amb la documentació sol·licitada a les bases, de manera telemàtica a la seu electrònica de Dipsalut (procediment de sol·licitud genèrica), clicant aquí.

En relació amb la presentació de documents, cal tenir en compte el que disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 

PDF Sol·licitud d'admissió a convocatòries

Nota important

De conformitat amb el que estableix l'apartat 3 de la base Tercera de les reguladores de la convocatòria, la documentació acreditativa dels mèrits de la fase de concurs no ha de ser presentada en el moment de fer la sol·licitud de participació en el procediment selectiu.

Per a més informació:

972414720

mgarcia@dipsalut.cat

Dipsalut

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització