Oferta d'ocupació

Oferta Pública d'Ocupació 2021

 

L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) aprova, per Decret de la Presidència de 19 de maig de 2022, la modificació de l’Oferta pública d’ocupació per a 2021, segons es detalla a continuació:


FUNCIONARIS DE CARRERA

 Grup    Denominació    Places  

   Sistema   

A2 Tècnics de gestió d'Administració general 1 Concurs-oposició (Estabilització)  
A2 Tècnics de gestió d'Administració general 1 Concurs (Estabilització)
A2 Tècnics informàtics 1 Concurs-oposició (Estabilització)
C1 Administratius    1 Concurs (Estabilització)

Sol·licitud d'admissió a convocatòries de personal

Les sol·licituds s'hauran de fer quan es convoquin les diferents places ofertades, de conformitat amb el que indiquin les bases reguladores de cadascuna de les convocatòries.

Dipsalut

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització