ASA. Subvencions a ajuntaments per projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social

Objecte

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut per finançar projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social a la demarcació de Girona.

Destinataris

Els ajuntaments adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut.

Període subvencionable

Es subvencionaran les actuacions que tinguin lloc entre l’1 d’octubre de 2017 i el 31 de juliol de 2018.
 

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds comença el dia següent de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 28 de febrer de 2018.

Justificació

El termini  de justificació finalitzarà el 2 d'octubre de 2018.

Bases

Les bases reguladores de les subvencions es van publicar al BOP de Girona número 74, de 18 d'abril de 2017.

Informació addicional:

  Documents

  Convocatòria

  Convocatòria publicada al BOP de Girona, núm. 20, de 29 de gener de 2018.

  Resolució

  La resolució es comunica als beneficiaris per mitjà del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Informació addicional:

   Documents

   Sol·licitud

   Per ajuntaments Cliqueu aquí

   Per a més informació:

   972414720

   Dades de contacte

   Parc Científic i Tecnològic de la UdG

   Edifici Jaume Casademont

   C/ Pic de Peguera, 15

   La Creueta - 17003 - Girona

   Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

   info@dipsalut.cat

   Localització