Programes per línies d'actuació

Pm07. Programa de suport econòmic per a la millora de les condicions i estils de vida

 

Introducció

 

Els ajuntaments són l’Administració pública més propera a la ciutadania. Aquest fet genera, en molts casos, una capacitat de resposta més ràpida i més ajustada a les necessitats de les persones. No obstant això, els municipis tenen limitats els seus recursos econòmics i l’establiment de prioritats fa que alguns programes quedin relegats a segon terme.


Dipsalut vol promoure que les actuacions orientades al benestar de la població estiguin en l’agenda d’accions de tots els municipis de la demarcació. Per això oferim suport econòmic als ajuntaments que fan un esforç en:


• La promoció de la salut i la qualitat de vida

S’emmarquen en aquest àmbit, aquelles actuacions dirigides a fomentar la salut individual i col·lectiva que incideixen en les condicions i els estils de vida, en els entorns i en els coneixements, les habilitats i les actituds de les persones i les comunitats.
 

• La lluita contra la pobresa i l’exclusió social

S’emmarquen en aquest àmbit, aquelles actuacions dirigides a millorar les condicions de vida (educació, treball, habitatge...) i a cobrir les necessitats bàsiques de les persones

Destinataris

 

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona, organismes dependents i entitats municipals descentralitzades (EMD).

S’atorga una única ajuda anual per a activitats de promoció de la salut i el benestar i per accions que lluitin contra la pobresa i l’exclusió social que es realitzin entre l’1 d’agost de 2018 i el 31 de juliol de 2019.

Objectius

 

 • Promoure que es garanteixin de drets reconeguts en la Declaració Universal dels Drets Humans i la Convenció sobre els Drets de la Infància, especialment pels que constitueixen drets econòmics i socials.
 • Promoure accions de promoció de la salut o activitats inclusives en l’àmbit de l’esport no competitiu, especialment per a persones, grups o col·lectius que es trobin en situació de necessitat, vulnerabilitat o exclusió social.
 • Promoure accions de promoció de la salut o activitats inclusives en l’àmbit del temps lliure i del lleure educatiu, especialment per les persones, grups o col·lectius que es trobin en situació de necessitat, vulnerabilitat o exclusió social.
 • Promoure activitats educatives i/o socioculturals que promoguin l’autonomia de les persones, estils de vida saludables o el seu benestar.
 • Promoure les activitats esportives de caire no competitiu per a col·lectius en situació de vulnerabilitat social.
 • Promoure la integració operativa del model de Determinants Socials de la Salut i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Bases i convocatòria

 

Les bases  s'han publicat al Butlletí Oficial de la Provincia núm. 56, de 20 de març de 2019

La convocatòria s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província  núm. 83, de 30 d'abril de 2019.

Informació addicional:

  Documents
  Imatge web
  Tornar

  Formulari de sol·licitud del Pm07

  El període de sol·licitud s'estableix a la convocatòria de subvenció que es publica al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

   

  La sol·licitud d'aquest programa s'ha de realitzar per via electrònica, a travès de la Seu electrònica de Dipsalut.

   

  >> Podeu accedir a la sol·licitud prement aquí.

  Per a més informació:

   

  972 414 720

   

  apages@dipsalut.cat

  Dades de contacte

  Parc Científic i Tecnològic de la UdG

  Edifici Jaume Casademont

  C/ Pic de Peguera, 15

  La Creueta - 17003 - Girona

  Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

  info@dipsalut.cat

  Localització