Programes per línies d'actuació

Pt05. Programa d’avaluació de la salubritat de les piscines d’ús públic

 

Introducció

 

NOTA IMPORTANT

El dilluns dia 1 de juny s’aixequen totes les suspensions del còmput dels terminis administratius de Dipsalut determinats pel RD 463/2020.

Aquest programa té com a NOVA DATA D'ACABAMENT del termini per presentar sol·licituds, el proper dia 19 de juny de 2020.****

Són piscines d’ús públic les obertes al públic o a un grup definit d’usuaris, no destinades únicament a la família i els convidats del propietari o ocupant, amb independència del fet que calgui pagar per accedir-hi. Així doncs, les piscines de titularitat pública i part de les de titularitat privada (com ara les d’hotels, parcs aquàtics, centres esportius i cases de turisme rural), es consideren d’ús públic.


En aquests equipaments, hi conflueixen determinats perills associats al seu disseny, funcionament, manteniment i gestió. El seu ús pot comportar riscos per a la salut quan la qualitat de l’aigua dels vasos no és correcta per al bany, el tractament que se’n fa no és l’adient, les instal·lacions no reuneixen unes característiques o condicions higièniques i sanitàries adequades o quan no es tenen en compte els riscos per a la seguretat dels usuaris i dels treballadors.


Amb aquest programa, Dipsalut realitza l’avaluació higiènica i sanitària d’aquelles piscines d’ús públic que els ajuntaments de la demarcació sol·liciten que s’avaluïn. L’Organisme comunica els resultats de les avaluacions a les autoritats sanitàries municipals.


Durant la temporada de bany del 2019, s’ha donat servei a 126 municipis de la demarcació de Girona i s’ha avaluat un total de 693 vasos de 411 instal·lacions. El desenvolupament del programa, la informació a les autoritats sanitàries locals i l’esforç dels consistoris i dels gestors de les piscines fan possible una millora continuada en la qualitat higiènica i sanitària d’aquests equipaments.

Objectius

 

 • Avaluar i identificar els factors de risc de les piscines d’ús públic dels municipis gironins.
 • Informar les autoritats sanitàries perquè es duguin a terme les actuacions oportunes per mantenir aquests equipaments en estat òptim.

Destinataris

 

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.

Accions

 

 • Avaluar els vasos i les instal·lacions de totes les piscines d’ús públic.
 • Identificar els riscos sanitaris que hi estan associats.
 • Comunicar de manera urgent les deficiències de més risc a l’autoritat sanitària municipal.
 • Notificar els resultats de l’avaluació a l’autoritat sanitària municipal.

Desenvolupament de les accions

 

 • Avaluació de la instal·lació: es visiten i avaluen totes les instal·lacions identificades a la sol·licitud. Les deficiències de major risc, un cop detectades, es comuniquen de manera urgent a l’ajuntament.
 • Dossier tècnic: s’elabora un dossier tècnic amb els resultats de les avaluacions de totes les instal·lacions sol·licitades.

 

Els resultats del programa es comuniquen a l’ajuntament i s’introdueixen al Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP).

Normativa

 

 • Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.
 • Decret 177/2000, de 15 de maig, pel qual es modifica la disposició transitòria única del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.
 • Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.
 • Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris tècnics i sanitaris de les piscines.

Cost i finançament

 

Programa de servei finançat íntegrament per Dipsalut. És, per tant, gratuït per als ajuntaments.


El cost de referència de cada actuació és de 183 euros.

Sol·licitud

 

Del 3 de març al 19 de juny de 2020.

Els ajuntaments interessats han de presentar la sol·licitud d’aquest programa per via electrònica, des del SIMSAP.

Cal recordar que des del SIMSAP es pot fer el seguiment de les actuacions que Dipsalut està efectuant al municipi. A més, es poden consultar les actuacions i els resultats de catàlegs anteriors.

Recursos

A part de la documentació facilitada com a recurs de programa, trobareu unes recomanacions per piscines cobertes degut a la situació de confinament per l'episodi de COVID19 i més informació al següent enllaç. 

Tornar

Sol·licitud del programa Pt05

 

Convocatòria oberta. Per accedir a la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt05” [seu electrònica] podeu prémer aquí.

 

NOTA IMPORTANT: En el catàleg de serveis 2020, el programa Pt06 inclou l’acció d’Avaluació higiènica i sanitària de les piscines. Per tant, no s’ha d’incloure a la sol·licitud d’aquest programa Pt05 les piscines municipals si heu sol·licitat, o teniu previst sol·licitar, el programa Pt06 per aquestes instal·lacions.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització