Programes per línies d'actuació

Establiments públics i indrets habitats

Pt11. Programa de suport a la gestió dels riscos derivats de la presència del mosquit tigre (Aedes albopictus)

 

Introducció

 

El mosquit tigre es va detectar per primer cop a Catalunya l’any 2004. Des de llavors, seguint el mateix model d’expansió que en altres països, s’ha estès pràcticament arreu del territori. A la demarcació de Girona, aquest 2021 se n’ha pogut constatar la presència estable en 186 municipis (els mateixos que l’any anterior).


En la lluita contra la seva expansió, són tan importants les mesures de vigilància i control que s’impulsen des de les administracions i es duen a terme als espais públics com les actituds individuals dels ciutadans, que porten a evitar zones de cria als espais privats. Cal recordar que només dos de cada deu dels possibles punts de cria del mosquit tigre es troben a l’espai públic.


Per aquest motiu, el suport de Dipsalut en la lluita contra el mosquit tigre inclou, des dels inicis, campanyes de sensibilització ciutadana, així com un projecte educatiu a les escoles, per incidir en la reducció de la densitat de l’insecte als espais privats. També, des que es va començar el 2008, s’han atès les situacions d’alerta comunicades pels ajuntaments i s’ha realitzat i/o impulsat les accions de control als espais públics.


L’any 2010, la Generalitat va crear la Comissió Interinstitucional per a la Prevenció i Control del Mosquit Tigre a Catalunya, que va passar a assumir el lideratge i a elaborar l’estratègia per a la lluita contra l’insecte. S’estableix que la presència del mosquit tigre s’ha de considerar com una plaga urbana i que la lluita contra aquesta és competència dels ajuntaments.


A més, se subratlla que el mosquit tigre pot arribar a provocar importants brots de malalties tropicals emergents, com el dengue, la febre hemorràgica de chikungunya o la malaltia transmesa pel virus del Zika. En aquest sentit, si el Departament de Salut detecta una persona amb símptomes, encarrega a Dipsalut fer un estudi entomològic, en el qual s’inspecciona un radi establert al voltant de la zona on resideix la persona simptomàtica per detectar i eliminar la presència de vectors de la malaltia i controlar el risc de transmissions.


Durant el 2021, les restriccions de mobilitat com a mesura de control de la COVID-19 han significat una reducció gairebé total de viatges a zones endèmiques, i també la reducció a zero dels casos reportats a la demarcació de Girona*. Continuant amb les dades d’aquest mateix any*, són ja 162 els municipis que compten amb les cartografies dels possibles punts de cria als espais públics.


Dipsalut es reafirma en la seva estratègia de capacitació dels ciutadans i reforça la participació dels ajuntaments en la lluita contra la població larvària de mosquit tigre. Dona continuïtat a l’oferta formativa i a l’elaboració de les cartografies, unes eines molt valuoses per lluitar de manera més eficient i efectiva contra les larves. També manté el seu suport al Projecte educatiu per a la vigilància, el seguiment i el control del mosquit tigre, conjuntament amb la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter.


*(Dades a finals de setembre del 2021)

Objectius

 
  • Dotar els ajuntaments i el seu personal de les eines, el coneixement i la formació suficients per poder dur a terme la lluita antilarvària als espais públics.
  • Establir sistemes de control de la població de mosquit tigre que en dificultin la propagació.
  • Informar i sensibilitzar la població sobre conductes adreçades a impedir l’expansió del mosquit tigre i a reduir-ne la densitat.

Destinataris

 

Aquest programa s’adreça als ajuntaments dels municipis amb presència consolidada de mosquit tigre.
 

Accions

 

Les accions incloses al programa responen a tres eixos principals d’actuació:


  • Assessorament, formació i capacitació tècnica als ajuntaments:


    - Assessorament en relació amb la redacció d’una ordenança municipal.
    - Eines per a una gestió eficient del programa: cartografia de possibles punts de cria, assessorament tècnic i formació cívica i ambiental, i avaluació de   controls antilarvaris.


  • Informació, difusió i sensibilització de la població:


    - Programa educatiu a escolars.
    - Campanyes informatives als mitjans de comunicació.
    - Accions pedagògiques i de sensibilització.
    - Creació d’una xarxa de voluntaris per conèixer l’activitat de mosquits adults al municipi.


  • Vigilància i coordinació:


    - Accions de vigilància entomològica per conèixer l’expansió del mosquit i la densitat de població existent i per coordinar les accions de lluita necessàries.

Desenvolupament de les actuacions

 

  • Cartografia: els municipis poden sol·licitar la cartografia actualitzada dels punts de cria en espai públic des del SIMSAP. Un cop elaborada, es fa una sessió tècnica per lliurar-la a l’ajuntament i explicar la informació recollida.
  • Calendari d’actuacions: el proveïdor del programa es posa en contacte amb els interlocutors municipals per establir el calendari. Els municipis que vulguin dirigir-se al Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter per explicar la seva situació i que es puguin valorar les actuacions que cal desenvolupar poden fer-ho per telèfon (972 451 231) o per correu electrònic (info@mosquitigregirona.cat).
  • Dossier tècnic: s’elabora un dossier tècnic amb les actuacions dutes a terme als municipis i els seus resultats. Aquestes dades s’inclouran a la memòria anual d’actuacions del programa.
  • Projecte educatiu: el Servei de Control de Mosquits es posa en contacte amb els centres escolars per oferir-los el projecte educatiu, que es durà a terme a tots els centres que el sol·licitin.

Normativa

 

  • Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.
  • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.

Cost i finançament

 

Programa de servei finançat íntegrament per Dipsalut. És, per tant, gratuït per als ajuntaments.

Sol·licitud

 

Del 30 de novembre de 2021, i fins a la fi del període de vigència d’aquest Catàleg.


Els ajuntaments interessats que no disposin encara de la cartografia dels possibles punts de cria del mosquit tigre o els calgui l’actualització de la cartografia de la que ja disposen, han de presentar la sol·licitud d’aquest programa des del Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP).


Cal recordar que des del SIMSAP es pot fer el seguiment i veure els resultats de les actuacions que Dipsalut va efectuant al municipi i alhora es poden consultar els resultats de Catàlegs anteriors.


 

Tornar

Sol·licitud del programa Pt11

 

Convocatòria oberta. Per accedir a la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt11 (Cartografia)” [seu electrònica] podeu prémer aquí.

Dipsalut

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització