Programes per línies d'actuació

Pm12. Servei Local de Teleassistència Domiciliaria

 

Introducció


Un dels reptes socials per afrontar en aquest segle XXI és l’atenció a l’envelliment de la població; posant el focus en les necessitats de les persones grans i atenent-les gradualment, generant sistemes d’atenció que reconeguin i respectin el seu dret a viure una vida digna i independent i a participar en la vida social i cultural.

 

La Teleassistència és un servei públic d’atenció preventiva a domicili. Permet millorar l’autonomia de les persones grans que viuen soles o passen moltes hores sense companyia. Els aporta més qualitat de vida en oferir-los seguretat, acompanyament i atenció continuada les 24 hores i els 365 dies de l’any.

 

Es tracta d’una prestació bàsica de caràcter tecnològic garantida en la Cartera de Serveis Socials, per tant, exigible com a dret subjectiu amb l’acreditació de la situació de necessitat que correspongui.

 

Constitueix una modalitat d’atenció ininterrompuda a les persones; adaptada a les seves necessitats. Amb la tecnologia adequada, permet detectar situacions d’emergència, donar-los una resposta ràpida i garantir la comunicació permanent amb professionals de referència, efectuant-ne el seguiment fins a la seva resolució.

 

El servei, però, no es limita a atendre emergències sinó que ofereix un tracte personalitzat. Periòdicament es realitzen trucades i visites de seguiment per comprovar l’estat i les condicions en què viu l’usuari o, simplement, per conversar i ajudar a combatre situacions de soledat.

 

El Centre d’Atenció gestiona a l’entorn de 180.000 trucades a l’any. D’aquestes, més de la meitat les acostumen a realitzar les treballadors i treballadors a les persones usuàries, per tal de fer-los el seguiment.

 

Durant l’anualitat 2019, Dipsalut té previst desplegar el Servei Local de Teleassistència adaptat a les necessitats de col·lectius específics, desenvolupant una prova pilot amb infants amb situacions de dependència i una altra, amb usuaris amb dificultats auditives i/o d’expressió oral.
 

Destinataris

 

Ajuntaments, Consells Comarcals i Consorcis d'Acció Social de la demarcació de Girona amb competències de serveis socials.

 

Persones beneficiàries:

 

Persones en situació de risc per diferents factors: d’edat, discapacitat, fragilitat o dependència. 

Objectius


• Promoure l’autonomia de les persones grans.
• Donar seguretat i suport als usuaris i a les seves famílies, detectant possibles riscos i coneixent la seva evolució, especialment a nivell sociosanitari.
• Respondre de forma immediata en cas d’emergència i fer el seguiment de la situació fins a la seva resolució efectiva.
• Donar suport, assessorament i acompanyament en moments de crisi, necessitats especials o en altres circumstàncies que així ho requereixin.
• Reforçar la xarxa de serveis públics, especialment en zones rurals, i coordinant-nos per a una major eficiència dels recursos públics d’atenció, especialment en situacions d’emergència.

Funcionament del programa


La prestació de servei s’efectua mitjançant la connexió d’un dispositiu a la línia telefònica per connectar-la amb el Centre d’Atenció. En funció de les necessitats dels usuaris, s’ofereixen altres dispositius tecnològics de suport per evitar i/o detectar situacions de risc. L’Equip d’Intervenció Domiciliària efectua el seguiment amb diversos graus d’intensitat en funció del perfil i necessitats de les persones usuàries.

Cost i finançament


Servei públic gestionat per Dipsalut i cofinançat per les persones usuàries, els ajuntaments, els consells comarcals i el mateix Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona.

Sol·licitud


No requereix sol·licitud. El servei ja s’està desenvolupant arreu de la demarcació a través de les àrees bàsiques de serveis socials, mitjançant els convenis de col·laboració establerts.

Les persones que vulguin demanar-lo, s’han d’adreçar als serveis socials municipals o comarcals.
 

Tornar

Formulari de sol·licitud del Pm12


El servei ja s’està desenvolupant arreu de la demarcació a través de les àrees bàsiques de serveis socials, mitjançant els convenis de col·laboració establerts.

Les persones que vulguin demanar-lo, s’han d’adreçar als serveis socials municipals o comarcals.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització