Programes per línies d'actuació

Pm10. Programa «Benestar i Comunitat»

 

Introducció

 

Els informes macroeconòmics d’organismes oficials apunten a una sortida de la crisi econòmica tal i com l’hem coneguda els últims anys. No obstant, remarquen que la crisi ha impactat especialment sobre les persones més vulnerables i que la conseqüència ha estat un augment de les desigualtats socials. Un altre dels efectes ha estat la creixent factura ambiental.

 

Els indicadors de pobresa i desigualtat continuen mostrant una realitat en la qual un bon grup de ciutadanes i ciutadans han quedat atrapats en la pobresa i l’exclusió i en la que es vulneren drets fonamentals recollits en la declaració dels Drets Humans. A Catalunya, han reaparegut els anomenats “treballadors pobres”, és a dir, persones que, malgrat tenir una feina i certs ingressos, es mantenen en situació de pobresa. El principi que el treball era garant d’una vida digna s’ha esfumat amb la crisi econòmica.

 

És especialment crítica la situació de les famílies que tenen infants a càrrec que, en darrer terme, són les víctimes més febles i vulnerables de la creixent desigualtat. L’impacte social, educatiu i en salut en la infància és rellevant pels seus impactes en el present i el futur.

 

Segons el model de Determinants Socials de la Salut aportat per l’Organització Mundial de la Salut, revertir aquesta situació depèn de factors estructurals en els que Dipsalut té poca capacitat d’incidència i transformació. No obstant, des de l’Organisme de Salut Pública, podem actuar-hi a nivell local. Ho fem promovent la millora de les condicions de vida i oportunitats de moltes persones i famílies; treballant per reduir les desigualtats.

 

Aquest programa, el Benestar i Comunitat, té precisament aquest objectiu. I, per aconseguir-lo, fomenta el treball en xarxa entre els diferents actors de cada territori.

 

Cal subratllar que parteix de la base que el benestar d’una comunitat va més enllà dels béns materials; que també va lligat a la sostenibilitat, la solidaritat, la justícia, l’equitat...que permeten als seus membres el màxim desenvolupament com a éssers humans. És amb aquesta perspectiva que Dipsalut vol contribuir a la salut humana en les seves diverses dimensions i interrelacions: biològica, social, psicològica, espiritual i ambiental.

Destinataris

 

Els ajuntaments, els ens locals supramunicipals ( i organismes dependents)  i les organitzacions sense ànim de lucre de la demarcació de Girona que tinguin dispositius en funcionament per donar resposta a la crisi econòmica i que responguin a l’objecte i funcionament d’aquest programa.

 

S’hi podran incloure les accions realitzades entre l’1 de febrer de 2019 i el 30 de setembre de 2020.

Objectius

 

El suport econòmic ha de servir per articular i integrar els dispositius que permetin millorar la qualitat de vida dels grups en situació de vulnerabilitat i alhora que contribueixin al benestar de la comunitat en el seu conjunt, i a més, contribueixin a:


Els objectius del Benestar i Comunitat son:

  • Promoure la governança de les polítiques públiques, especialment el desenvolupament del treball en xarxa i el treball conjunt entre els diferents actors que operen en un territori.
  • Promoure l’apoderament de les comunitats i les persones per enfortir la capacitat de transformació de les seves condicions de vida.
  • Promoure la garantia de drets reconeguts en la Declaració Universal dels Drets Humans i la Convenció sobre els Drets de la Infància, especialment pels que constitueixen drets econòmics, socials i culturals.
  • Promoure la integració operativa del model de Determinants Socials de la Salut i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Finançament

 

Programa de suport econòmic.

Bases i Convocatòria

 

Les bases s'han publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 56, de 20 de març de 2019.

La convocatòria s'ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 83, de 30 d'abril de 2019.

Sol·licitud

 

El període de sol·licitud d’aquest programa s’estableix a la convocatòria de subvenció que es publica al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitza el dia 14 de maig de 2019.


La sol·licitud d’aquest programa s’ha de realitzar per via electrònica, a través de la seu electrònica.

Resolució

 

La resolució de la convocatòria es publicarà al tauler d'anuncis (e-Tauler) de la seu electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat), d'acord amb les Bases i l'article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions publiques.

Justificació

 

El termini previst per justificar les despeses finalitzarà el 15 d'octubre de 2020,

Tornar

Sol·licitud del programa Benestar i Comunitat

Podeu accedir a la sol·licitud:

 

-Per ajuntaments premeu aquí

- Per ens locals supramunicipals premeu aquí

- Per organitzacions sense ànim de lucre premeu aquí

Per a més informació:

 

972 414 720

 

pbatlle@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització