Programes per línies d'actuació

Seguretat alimentària

Pt13. Programa de divulgació de coneixements de seguretat alimentària en l’àmbit municipal

 

Introducció

 

La seguretat alimentària forma part d’una estratègia global de la Unió Europea en la qual també estan implicats la salut i el benestar dels animals i les plantes. L’objectiu és assegurar-la des de la granja fins a la taula del consumidor.

A Catalunya, en la mateixa direcció europea, es va redactar el Pla de Seguretat Alimentària 2022-2026, un model integrat i relacional d’intervenció pública per impulsar els principis de coordinació, cooperació i transversalitat i que atorga un paper destacat als sectors empresarials i als consumidors.

Pel que fa al sector públic, la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, estableix (a l’apartat f de l’article 52) que la gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del comerç minorista, del servei i la venda directa d’aliments preparats als consumidors (com a activitat principal o complementària d’un establiment), és de competència municipal.

Des de Dipsalut, entenem la dificultat per a molts ajuntaments de donar resposta a aquesta competència. Així mateix, som conscients que el sector de la restauració i la venda minorista a la nostra demarcació compta amb un nombre d’establiments que fa gairebé impossible abordar la tasca d’avaluació de tots, exclusivament des de les capacitats del mon local.

Per això, és voluntat de Dipsalut explorar i treballar les opcions que podem arribar a oferir i les aliances que es puguin acordar amb les altres administracions que actuen en l’àmbit de la salut pública a Catalunya.

En aquest sentit, aquest 2023, s’oferirà a aquells municipis que ho sol·licitin la utilització d’una aplicació informàtica desenvolupada per l’Organisme que facilitarà que els ajuntaments puguin generar el cens municipal d’establiments minoristes i de restauració i assignar-los el número de registre, seguint les directrius dels Criteris registrals d’establiments minoristes d’alimentació i restauració. Per tal de millorar el coneixement dels tècnics municipals en aquest àmbit, es mantenen - al Catàleg de Formació de Dipsalut- els cursos sobre com elaborar el cens municipal d’establiments alimentaris. També es continuen amb la difusió de material divulgatiu sobre seguretat alimentària.

Objectius

 

• Informar els ajuntaments de l’abast de les seves competències pel que fa a la gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris.
• Facilitar l’elaboració del Cens municipal d’establiments alimentaris minoristes i de restauració.
• Difusió d’informació sobre seguretat alimentària i consum sostenible en l’àmbit municipal.
• Millorar els coneixements dels treballadors del comerç minorista d’alimentació i la restauració per a elaborar aliments segurs.

Destinataris

 

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.

Accions

 

• Oferir l’ús de l’aplicació informàtica per a l’elaboració del cens de minoristes d’alimentació.
• Promoure la formació dels tècnics municipals en l’elaboració del cens d’establiments de comerç minorista d’alimentació i de restauració de competència municipal.
• Editar, distribuir i difondre materials i suports que recullin els principis bàsics per aconseguir aliments segurs en el sector del comerç minorista de l’alimentació i la restauració: els ajuntaments tenen a la seva disposició tríptics dels plans d’autocontrol que cal implementar per controlar i gestionar els riscos en els aliments, perquè els distribueixi entre els establiments alimentaris del seu municipi.
    - Pla de control de l’aigua.
    - Pla de neteja i desinfecció.
    - Pla de control de plagues i altres animals indesitjables.
    - Pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària.
    - Pla de control de proveïdors.
    - Pla de traçabilitat.
    - Pla de control de temperatures.
    - Pla de manteniment i calibratge d’instal·lacions, estris i equipaments.
    - Pla de control dels al·lèrgens i les substàncies que provoquen intolerància alimentària.
    - Pla de control dels subproductes i els residus.

A més, es posa a disposició dels ajuntaments la guia de bones pràctiques per garantir aliments segurs Ho fem bé? Ho hem de fer bé!, elaborada i editada per Dipsalut.
A la pàgina web de Dipsalut també s’hi troba disponible el material següent:

    - Recursos divulgatius destinats a paradistes de fires i mercats: Guia de pràctiques correctes d’higiene per a la venda d’aliments en mercats no sedentaris i fires, editada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

    - Material destinat a petites i mitjanes empreses: Guia per a la implantació d’un sistema d’autocontrol de la qualitat a les petites i mitjanes empreses agroalimentàries, editada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

    - En la versió digital d’aquest catàleg (a la pàgina web de Dipsalut), trobareu l’enllaç amb el web de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària, on veureu material divulgatiu per al control del malbaratament alimentari. Al web de Canal Salut, podreu trobar, entre altres informacions, el Decàleg salut i benestar, que recull consells d’alimentació equilibrada i consum moderat d’alcohol.

Desenvolupament de les actuacions

 

Dipsalut donarà suport tècnic i formatiu a l’elaboració dels censos d’establiments minoristes d’alimentació i de restauració municipals.

L’Organisme posa a disposició dels ajuntaments gironins material divulgatiu i cursos de formació sobre seguretat alimentària. Els treballadors de comerç minorista d’alimentació i restauració que exerceixen la seva tasca en equipaments municipals, poden inscriure’s als cursos bàsics de formació per a manipuladors d’aliments.

Aquest programa facilita als consistoris la difusió de la informació sobre seguretat alimentària entre els responsables d’aquests establiments.

Normativa

 

  • Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública.
  • Reglament (CE) 852/2004, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris.

Cost i finançament

 

Programa de servei gratuït per als ajuntaments.

Sol·licitud

Del 29 de novembre de 2022, i fins a la fi del període de vigència d’aquest Catàleg.


Els ajuntaments interessats, han de presentar la sol·licitud d’aquest programa des del Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP).

Formació Associada

 

Dipsalut ofereix formació gratuïta vinculada a aquest programa:
    • Curs bàsic de formació per a manipuladors d’aliments del comerç minorista i la restauració.
    • Curs sobre l’elaboració del cens municipal d’establiments alimentaris
Per obtenir més informació sobre els cursos, podeu consultar el lloc web de Dipsalut, apartat “Formació”.

Tornar

Sol·licitud del programa Pt13

Convocatòria oberta. Per accedir a la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt13” [seu electrònica] podeu prémer aquí.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització