Programes per línies d'actuació

Pm01. Programa de Parcs Urbans i Xarxes d'Itineraris Saludables

 

Introducció

 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha advertit que l’obesitat i el sobrepès són dues de les principals preocupacions del camp de la salut i estan dins dels deu factors que contribueixen a l’aparició de malalties cròniques que disminueixen l’esperança i la qualitat de vida. Per lluitar contra aquesta problemàtica, l’OMS recomana que es facin de 30 a 60 minuts diaris d’activitat física moderada.

 

Els anomenats Parcs Urbans de Salut són un conjunt d’aparells situats a poca distància els uns dels altres, dissenyats per fer exercici físic, amb els quals es treballen de manera homogènia i segura totes les parts del cos. Els ha ideat una comissió multidisciplinària d’expertes i experts, i s’adrecen especialment a persones adultes i gent gran.

 

Els Itineraris Saludables són recorreguts que transcorren tant per dins del nucli urbà com pels afores. Estan senyalitzats per facilitar l’acció de caminar, i s’agrupen en Xarxes d’Itineraris Saludables. D’aquesta manera, es pot triar entre els recorreguts més curts o els més llargs, en funció de la forma física. Estan pensats per a tota la població.

 

Amb aquest programa, Dipsalut posa a disposició de la ciutadania equipaments municipals disponibles 24 h 365 dies l’any, propers i gratuïts per fer-hi exercici físic moderat.

 

Per promoure l’ús d’aquests equipaments, l’Organisme, en col·laboració amb els ajuntaments i altres entitats, ofereix sessions d’exercici físic dirigides per professionals que, a més de donar pautes per a un ús correcte dels Parcs i de les Xarxes, treballen per incrementar les habilitats per a la vida i el control que les persones tenen sobre la seva salut.

 

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible i el programa

 

El programa de Parcs Urbans i Xarxes d'Itineraris Saludables facilita la traducció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible ja que:
 

 • ODS 3, (Salut i Benestar): Fomenta estils de vida saludables entre persones de totes les edats i, especialment, entre les més grans, promovent així l’envelliment actiu.
 • ODS 4, (Educació de qualitat): Ofereix oportunitats d’aprenentatge en espais d’educació no formals, donat que a les sessions dirigides als Parcs i a les Xarxes s’hi treballen, entre altres, les habilitats per a la vida.
 • ODS 11, (Ciutats i Comunitats sostenibles):  Afavoreix la pràctica d’activitat física en grup i en espais verds, entenent que aquests últims són una infraestructura urbana de primer ordre, imprescindible per a una ciutat saludable i inclusiva.

Objectius

 

 • Facilitar que les persones usuàries dels equipaments coneguin i valorin els beneficis de l’exercici físic per a la salut i que, gràcies a això, incorporin l’activitat física a la seva vida quotidiana.
 • Crear nous espais de socialització per als usuaris del programa i incrementar el seu grau de motivació respecte a l’activitat física.
 • Afavorir que les dinamitzacions als Parcs i a les Xarxes esdevinguin una experiència satisfactòria per a les persones usuàries perquè, així, els utilitzin de forma regular.
 • Oferir opcions per explorar les habilitats per a la vida.
 • Oferir eines (coneixements, habilitats i actituds) a les persones per gestionar i donar sentit a la vida.
 • Formar professionals capaços de realitzar sessions dirigides als Parcs Urbans de Salut i a les Xarxes d’Itineraris Saludables.

Destinataris

 

Els ajuntaments de la demarcació de Girona que han aconseguit mantenir un grup estable de participants durant el 2019.

Desenvolupament de les actuacions

 

El programa es desenvolupa, bàsicament, mitjançant tres actuacions:

 

 • Divulgació i mobilització comunitària per engrescar els diferents grups a participar a les sessions programades i per establir sinergies entre els diferents agents dels municipis.
 • Sessions d’exercici físic dirigides (dinamitzacions) als Parcs i a les Xarxes Saludables per tal d’assolir els objectius del programa.
 • Formació continuada per les i els professionals del camp de la salut, l’esport i el lleure com a dinamitzadors dels equipaments.

Cost i finançament

 

Programa de servei finançat íntegrament per Dipsalut.

Sol·licitud

 

Del 3 al 19 de desembre de 2019.

 

Els ajuntaments interessats en què es continuïn les dinamitzacions als seus Parcs i Xarxes, han de presentar la sol·licitud de prestació d’aquest servei per via electrònica, des del SIMSAP, d’acord amb el que preveu l’article 14.2 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Si la sol·licitud es presenta dins el termini establert i compleix els requisits exigits en l’annex que regula el procediment, es resol de manera automàtica i Dipsalut inicia la prestació del servei. Com a conseqüència, el comprovant de la presentació de la sol·licitud es pot considerar com a resolució estimatòria.

 

 • Pm01i. Servei de dinamització de les Xarxes d’Itineraris Saludables
 • Pm01p. Servei de dinamització dels Parcs Urbans de Salut

 

Cal recordar que, des del SIMSAP, es pot fer el seguiment i veure els resultats de les actuacions que Dipsalut està efectuant al municipi. A més, es poden consultar les accions i els resultats de catàlegs anteriors.

Formació associada

 

Dipsalut ofereix formació gratuïta vinculada a aquest programa:

 

 • Curs per a dinamitzadors/es dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables
 • Curs de marxa nòrdica per a dinamitzadors/es
 • Curs d’habilitats per a la vida als Parcs Urbans de Salut

 

Per obtenir més informació sobre els cursos, podeu consultar el web de Dipsalut, apartat de Formació.

Tornar

Sol·licitud del servei de dinamització

Del 3 al 19 de desembre de 2019.

 

Els ajuntaments interessats en què es continuïn les dinamitzacions als seus Parcs i Xarxes, han de presentar la sol·licitud de prestació d’aquest servei per via electrònica, des del SIMSAP, d’acord amb el que preveu l’article 14.2 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Si la sol·licitud es presenta dins el termini establert i compleix els requisits exigits en l’annex que regula el procediment, es resol de manera automàtica i Dipsalut inicia la prestació del servei. Com a conseqüència, el comprovant de la presentació de la sol·licitud es pot considerar com a resolució estimatòria.

 

 • Pm01i. Servei de dinamització de les Xarxes d’Itineraris Saludables
 • Pm01p. Servei de dinamització dels Parcs Urbans de Salut

 

Cal recordar que, des del SIMSAP, es pot fer el seguiment i veure els resultats de les actuacions que Dipsalut està efectuant al municipi. A més, es poden consultar les accions i els resultats de catàlegs anteriors.

Nota important

Més Informació

Per a més informació podeu trucar al 972 414 720 o bé posar-vos en contacte amb gbrunet@dipsalut.cat

Al web del programa de Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables també hi trobareu més informació.

Clicant aquí, podreu veure un reportatge de la presentació dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d'Itineraris Saludables

Per a més informació:

 

972 414 720

 

gbrunet@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització