Programes per línies d'actuació

Estils de vida

Pm01. Programa de Parcs Urbans i Xarxes d'Itineraris Saludables

 

Introducció

 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha advertit que l’obesitat i el sobrepès són dues de les principals preocupacions en el camp de la salut, i se situen dins dels deu factors que contribueixen a l’aparició de malalties cròniques que disminueixen l’esperança i la qualitat de vida. Per lluitar contra aquesta problemàtica, l’OMS recomana que es facin de trenta a seixanta minuts diaris d’activitat física moderada.

Els anomenats Parcs Urbans de Salut són un conjunt d’aparells situats a poca distància els uns dels altres, dissenyats per fer exercici físic, amb els quals es treballen de manera homogènia i segura totes les parts del cos. Els ha ideat una comissió multidisciplinària d’expertes i experts, i s’adrecen especialment a persones adultes i gent gran.

Els Itineraris Saludables són recorreguts que transcorren tant per dins del nucli urbà com pels afores. Estan senyalitzats per facilitar l’acció de caminar i s’agrupen en Xarxes d’Itineraris Saludables. D’aquesta manera, es pot triar entre els recorreguts més curts o els més llargs, en funció de la forma física. Estan pensats per a tota la població.

Amb aquest programa, Dipsalut posa a disposició de la ciutadania equipaments municipals disponibles les 24 hores i els 365 dies l’any, propers i gratuïts per fer-hi exercici físic moderat.

Per promoure’n l’ús, l’Organisme (en col·laboració amb ajuntaments i entitats) ofereix sessions grupals d’exercici físic dirigides per professionals que, a més de donar pautes per a un ús correcte dels Parcs i les Xarxes, procuren incrementar les habilitats per a la vida i el control que les persones tenen sobre la seva salut. Per aquest motiu, les sessions es complementen amb activitats destinades al desenvolupament de les persones, a la creació de nous espais de socialització i a la generació de relacions interpersonals. Aquestes accions busquen reduir l'aïllament i, en conseqüència, millorar el benestar psicològic, emocional i físic dels participants.

Aquest 2021, el programa ha impulsat la incorporació dels entorns naturals propers com a espais on realitzar exercici físic, recuperant una relació més directa amb la natura, per afavorir el benestar emocional de les persones participants, i el sentiment d’unitat, pertinença i respecte envers els ecosistemes.

El Programa de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables incideix en alguns dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per a l’Agenda 2030. Fomenta estils de vida saludables en persones de totes les edats i, especialment, entre les més grans, i promou, per tant, l’envelliment actiu (ODS 3, que fa referència a la salut i el benestar per a totes les edats). A més, ofereix oportunitats d’aprenentatge en espais d’educació no formals (ODS 4, educació de qualitat), atès que a les sessions dirigides s’hi treballen, entre d’altres, les habilitats per a la vida. També afavoreix la pràctica d’activitat física en grup i en espais verd, entenent aquests últims com una infraestructura urbana de primer ordre, imprescindible per a una ciutat saludable i inclusiva (ODS 11, comunitats inclusives i sostenibles). Finalment, s’incorpora a les sessions accions per a la conservació i ús sostenible dels ecosistemes i accions encaminades a millorar l’educació i la capacitat humana per a mitigar els efectes del canvi climàtic (ODS 13, acció pel clima i ODS 15, vida terrestre).

Objectius

 

 • Facilitar que les persones usuàries dels equipaments coneguin i valorin els beneficis de l’exercici físic per a la salut i que, gràcies a això, incorporin l’activitat física a la seva vida quotidiana.
 • Crear nous espais de socialització per als usuaris del programa i incrementar el seu grau de motivació respecte a l’activitat física.
 • Afavorir que les dinamitzacions als parcs i a les xarxes esdevinguin una experiència satisfactòria per a les persones usuàries perquè els utilitzin de forma regular.
 • Oferir opcions per explorar les habilitats per a la vida.
 • Oferir eines (coneixements, habilitats i actituds) a les persones per gestionar i donar sentit a la vida.
 • Facilitar a les persones usuàries espais de reflexió sobre la seva salut i la natura, proporcionant-los estratègies per a incrementar el benestar emocional i el sentiment d’unitat i pertinença a la natura.
 • Formar professionals capaços de realitzar sessions dirigides d’exercici físic i marxa nòrdica, en les que s’integri l’entrenament físic, l’entrenament de les habilitats per a la vida i el binomi salut-natura.
  .

Destinataris

 

Els ajuntaments de la demarcació de Girona que disposen d’un equipament inclòs en el programa de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables i han aconseguit mantenir un grup estable de participants en les sessions dirigides.

Desenvolupament de les actuacions

 

El programa es desenvolupa, bàsicament, mitjançant tres actuacions:

 • Divulgació i mobilització comunitària per engrescar els diferents grups a participar en les sessions programades i establir sinergies entre els diferents agents dels municipis.
 • Sessions d’exercici físic dirigides per assolir els objectius del programa.
 • Formació continuada per les i els professionals del camp de la salut, l’esport i el lleure com a dinamitzadors dels equipaments.

Cost i finançament

 

Programa de servei finançat íntegrament per Dipsalut.

Sol·licitud del servei de dinamització

 

Del 30 de novembre al 16 de desembre del 2021.

Els ajuntaments interessats que es continuïn les dinamitzacions als seus equipaments han de presentar la sol·licitud de prestació d’aquest servei per via electrònica des del SIMSAP, accedint al model de sol·licitud:

 •  Pm01. Programa Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables

Cal recordar que des del SIMSAP es pot fer el seguiment i veure els resultats de les actuacions que Dipsalut està efectuant al municipi. A més, es poden consultar els resultats de Catàlegs anteriors.

Formació associada

 

Dipsalut ofereix formació gratuïta vinculada a aquest programa:

 • Curs per a dinamitzadors/es dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables.
 • Curs de marxa nòrdica per a dinamitzadors/es.
 • Curs d’habilitats per a la vida als Parcs Urbans de Salut.

Per obtenir més informació sobre els cursos, podeu consultar el portal web de Dipsalut, apartat “Formació”, o bé la pàgina web del Programa: itinerarisiparcsdesalut.cat.

Tornar

Sol·licitud del servei de dinamització

 

Del 30 de novembre al 16 de desembre de 2021

 

Els ajuntaments interessats en què es continuïn les dinamitzacions als seus Parcs i Xarxes, han de presentar la sol·licitud de prestació d’aquest servei per via electrònica, des del SIMSAP, d’acord amb el que preveu l’article 14.2 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si la sol·licitud es presenta dins el termini establert i compleix els requisits exigits en l’annex que regula el procediment, es resol de manera automàtica i Dipsalut inicia la prestació del servei. Com a conseqüència, el comprovant de la presentació de la sol·licitud es pot considerar com a resolució estimatòria.

Pm01 Sol·licitud de prestació de servei de dinamització de parcs urbans i xarxes d'itineraris saludables

Cal recordar que, des del SIMSAP, es pot fer el seguiment i veure els resultats de les actuacions que Dipsalut està efectuant al municipi. A més, es poden consultar les accions i els resultats de catàlegs anteriors.

Nota important

Per a més informació podeu trucar al 972 414 720 o bé posar-vos en contacte amb gbrunet@dipsalut.cat

Al web del programa de Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables també hi trobareu més informació.

Clicant aquí, podreu veure un reportatge de la presentació dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d'Itineraris Saludables

Per a més informació:

 

972 414 720

 

gbrunet@dipsalut.cat

Dipsalut

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització