Programes per línies d'actuació

Establiments públics i indrets habitats

Pt12. Programa de control i gestió de riscos derivats de la presència de simúlids a les comarques del Gironès i el Baix Empordà

 

Introducció

Els simúlids són una família de dípters coneguts genèricament com a “mosca negra”. L’hàbitat preferit dels adults són els entorns amb vegetació prop de rius i torrents. La posta d’ous i el desenvolupament de les larves es fa a l’aigua. Les femelles són molt agressives i produeixen unes picades doloroses. El control de les plagues de mosca negra es fonamenta en la limitació del desenvolupament de les seves larves.
Per gestionar els riscos derivats d’aquests insectes, Dipsalut aplica la lluita biològica contra les larves al riu Ter al seu pas per la comarques del Gironès i el Baix Empordà. L’experiència assolida ha permès predir amb exactitud el moment en què cal fer el tractament antilarvari. D’aquesta manera, s’han pogut millorar l’efectivitat i l’eficiència econòmica de les accions.
El desenvolupament continuat d’aquest servei ha fet possible que la incidència i les molèsties ocasionades per la plaga s’hagin reduït i mantingut a un nivell baix.

L’any 2020 ha estat excepcional meteorològicament parlant. El temporal de pluges del Glòria va generar una riuada excepcional, amb cabals que en alguns dels trams baixos van arribar als 2.000 metres cúbics, I que ha suposat un gran problema per poder desenvolupar la tasca que tenim encomanada. L’accés al riu s’ha fet extremadament dificultós i s’ha hagut de modificar el mètode de mostreig. Tot i aquestes dificultats, l’experiència dels darrers anys ha fet possible un control efectiu de la població larvària de simúlids. La qualitat de l’aigua ha fet possible una gran efectivitat de les cinc aplicacions efectuades, amb producte antilarvari al Ter.

Dipsalut desenvolupa aquest programa coordinadament amb la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter.
 

Objectius

  • Establir sistemes de vigilància que permetin conèixer l’àmbit geogràfic de difusió dels simúlids a la demarcació de Girona.
  • Instaurar sistemes de control de la població de simúlids.

Destinataris

 

Ajuntaments de les comarques del Gironès i del Baix Empordà que es troben en l’àrea de difusió de la població de simúlids de la conca del riu Ter i els seus afluents.

Accions

 

  • Vigilància i control de les poblacions descrites al Programa de control de simúlids a les comarques del Gironès i el Baix Empordà.

Desenvolupament de les accions

  • Seguiment de les poblacions larvàries i aplicació de productes larvicides al riu Ter en els trams del Gironès i el Baix Empordà.
  • Un cop finalitzat el Programa, elaboració d’un informe sobre les actuacions dutes a terme i l’evolució de les poblacions de mosca negra en els diferents trams del riu sota control.
  • Comunicació dels resultats de les actuacions als ajuntaments i als integrants de la Comissió Tècnica per a la Prevenció i Control de la Mosca Negra a les Comarques de Girona.

Normativa

  • Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública.

Cost i finançament

 

Programa de servei finançat íntegrament per Dipsalut. És, per tant, gratuït per als ajuntaments.

Sol·licitud

 

No requereix sol·licitud.

Tornar

Sol·licitud del programa Pt12

 

Ajuntaments de les comarques del Gironès i del Baix Empordà que es troben en l’àrea de difusió de la població de simúlids de la conca del riu Ter i els seus afluents.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització