Protecció de la Salut

El conjunt d’actuacions de les administracions destinades a preservar la salut davant d’agents físics, químics o biològics presents en el marc en el qual es desenvolupa la vida de la població.

F106l - Curs de renovació del curs de gestió i control d’instal·lacions de baix i alt risc per a la transmissió de la legionel·losi

Curs orientat al personal que, prèviament, hagi realitzat el curs de gestió i control d’instal·lacions de baix i alt risc per a la transmissió de legionenel·losi i que desitgi adequar-se als avenços científics i tècnics dels continguts del programa actual.

 

Per tal de realitzar una prevenció efectiva de la legionel·losi, cal que els professionals responsables del manteniment de les instal·lacions susceptibles a contaminar per legionel·la actualitzin la seva formació i l'adeqüin als avenços científics i tècnics.

Fitxa tècnica

 

Dates:  4 i 6 d'abril de 2018.


Lloc:

Dipsalut. Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
Edifici Jaume Casademont
C/ Pic de Peguera, 15 (la Creueta) - 17003 Girona

Horari: de 9.00 a 14.00 h

Durada: 10 hores

Període d'inscripció: del 15 de febrer fins a cobrir les places

Places: 25

Preu del curs
: el curs és gratuït per l'alumne/a, però te un cost per a Dipsalut de 90 euros per alumne/a

Imparteix: CECAM


 

Destinataris

 

Curs destinat al personal que, prèviament, hagi realitzat el curs de gestió i control d’instal·lacions de baix i alt risc per a la transmissió de legionel·losi (25 hores), i que desitgi adequar-se als avenços científics i tècnics recollits als continguts del programa actual. El curs està especialment dirigit als treballadors dels equipaments municipals de la demarcació de Girona.

Objectius generals

 

  • Actualització dels coneixements sobre la legislació vigent en matèria de salut pública i salut laboral.
  • Identificació de punts crítics i elaboració de programes de control.

 


 

Continguts

 

• La normativa nacional i autonòmica en relació amb la legionel·losi, prevenció de riscos laborals i medi ambient.
• Aspectes tècnics i els punts crítics que cal considerar per a l’avaluació del risc en instal·lacions susceptibles de proliferació de legionel·la.
• Els programes de manteniment higienicosanitari en relació amb la prevenció i control de la legionel·losi.
• Biocides i productes químics que cal utilitzar en les diferents instal·lacions de risc en les quals la legionel·la pot proliferar i propagar-se.
• La presa de mostres d'aigua per a la detecció de legionel·la i els diferents mètodes analítics de detecció.

Docents

 

M. Àngels Rius Solé
Llicenciada en ciències biològiques i bioquímica. Doctora en química, coordinadora tècnica de l’Àrea de Química i Medi Ambient de CECAM.

Jordi Franch Soler
Enginyer tècnic industrial, cap de l’Àrea d’Instal·lacions de CECAM.

Montserrat Braut Calveras
Llicenciada en ciències químiques. Màster en gestió integral de l’aigua. Directora tècnica de l’empresa Braut Eix Ambiental, dedicada a l’aplicació de tractament d’aigua.

Elena García Pelayo
Llicenciada en ciències biològiques, cap de l’Àrea de Salut Pública de CECAM. Àmplia experiència en la implantació de plans d’autocontrol i control analític de la legionel·la.

 

Temari

 

  1. Introducció i conceptes bàsics de la legionel·losi.
  2. Actualització normativa de la legislació vigent autonòmica i estatal.
  3. Programes d’autocontrol i identificació de punts crítics de control. Estudis d’avaluació del risc.
  4. Bones pràctiques de neteja i desinfecció. Sistemes físics i fisicoquímics.
  5. Instal·lacions de risc de probabilitat de proliferació i dispersió de legionel·la. Avenços tècnics.
  6. Manteniment higienicosanitaris d’instal·lacions de risc de proliferació i dispersió de legionel·la. Guies tècniques.
     

Metodologia

 

Classes expositives sobre aquells continguts que així ho requereixin o bé interactives, a fi de fomentar l'intercanvi de coneixements entre els formadors i els alumnes mitjançant la discussió de casos pràctics o experiències professionals concretes.

Acreditació

 

Certificat d'assistència amb aprofitament del curs.

Avaluació

 

Assistència al 100% de les sessions.

Actitud positiva durant el curs.

Prova escrita sobre els continguts del curs.

Material

 

Al començament del curs es lliurarà a l'alumnat un dossier que inclourà totes les transparències que s'utilitzaran per fer la formació de manera que es pugui seguir fàcilment les explicacions i prendre'n notes.

Inscripcions

 

El període d'inscripció a aquest curs s'obrirà el proper 15 de febrer de 2018.

La inscripció es fa a través de la web de Dipsalut, podeu clicar la pestanya sol·licitud que hi ha a dalt o bé a través de l'apartat "tramit i gestions".

És molt important que les dades que ens faciliteu a la inscripció siguin completes i correctes. Assegureu-vos que heu escrit correctament el nom, cognoms i número de DNI de l'alumne, així com la seva adreça electrònica.

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades mitjançant la sol·licitud s’incorporaran a un fitxer automatitzat titularitat de Dipsalut i seran utilitzades únicament per propòsits estadístics i, si escau, per informar-los sobre activitats formatives promogudes per l’organisme, que puguin ser del seu interès. Els titulars de les dades podran exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a la Presidència de la Dipsalut.

Tornar

Sol·licitud del curs

F106l - Curs de renovació del curs de gestió i control d’instal·lacions de baix i alt risc per a la transmissió de la legionel·losi

La inscripció a aquest curs s'obrirà el proper 15 de febrer del 2018. Si voleu més informació podeu enviar un correu electrònic a formacio@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització