Programa de formació

Dipsalut ofereix activitats formatives als professionals que treballen en els àmbits de la protecció i la promoció de la salut. L'objectiu és facilitar l'aprenentatge continuat per tal que es puguin actualitzar constantment els coneixements i adquirir noves competències. D'aquesta manera s'aconsegueix millorar el disseny, la planificació i la gestió de les polítiques de salut pública.

F105aj - Curs bàsic de prevenció de la legionel·losi en instal·lacions sanitàries d'alt i baix risc.

La prevenció i el control de la legionel·losi és un dels objectius de salut pública dins de l'estratègia de lluita contra les malalties infeccioses emergents. La vigilància i el control de les instal·lacions de risc són les eines bàsiques d'actuació.

 

 

Curs orientat als professionals que diàriament són les responsables d'efectuar les operacins de prevenció i control de les instal·lacions amb risc de legionel·losi d'alt i baix risc.

Fitxa tècnica

 

Data: 4 de desembre de 2019.

 

Lloc:

Dipsalut. Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
Edifici Jaume Casademont
C/ Pic de Peguera, 15 (la Creueta) - 17003 Girona

 

Horari: de 10:00 a 14:00 hores

 

Durada: 4 hores

 

Període d'inscripció: a partir del 17 de setembre fins a cobrir places.

 

Places: 25

 

Preu del curs per alumne: el curs és gratuït per l'alumne/a, però te un cost per a Dipsalut de 65 euros.

 

Imparteix: CECAM

Destinataris

 

Curs orientat al personal dedicat a efectuar les operacions de manteniment de la salubritat de les instal·lacions d'alt i abix risc de transmissió de la legionel·losi, especialment dirigit a treballadors dels equipaments  municipals de la demarcació de Girona.

Objectius generals

 

  • Disposar dels coneixements suficients per a realitzar una prevenció efectiva dels riscos per a la salut derivats de la legionel·losi.
  • Adquirir les habilitats necessàries per a dur a terme les actuacions de control i les operacions de manteniment higienicosanitari de prevenció del risc de transmissió de la legionel·losi en aquelles instal·lacions de risc regulades pels Decrets 352/2004 de 27 de juliol

Continguts

 

  • Característiques bàsiques de la legionel·la, així com la normativa marc sobre la legionel·losi.
  • Les instal·lacions de risc incloses en el Decret 352/2004, de 27 de juliol.
  • Les principals actuacions de manteniment, neteja i desinfecció de les instal·lacions de risc.
  • Els programes d'autocontrol i els fulls de resistre corresponents.

Docent

 

Elena García Pelayo
Llicenciada en ciències biològiques, cap de l'Area de Salut Pública de CECAM. Àmplia experiència en implantació de plans d’autocontrol i control analític de legionel·la.

Temari

 

1. Introducció i conceptes bàsics de la biologia i ecologia del bacteri legionel·la.

2. Aspectes bàsics de la normativa vigent.

3. Programes d'autocontrol i identificació de punts crítics de control.

4. Descripció de les mesures de control i accions de manteniment a realitzar per una prevenció efectiva de la legionel·losi.

5. Sistemes de fulls de registre.

6. Realització pràctica de les mesures de control de clor i de la temperatura de l'aigua.

7. Presa de mostres.

Metodologia

 

Classes expositives sobre aquells continguts que així ho requereixin i també sessions pràctiques per tal que els alumnes adquireixen sobre la pràctica les habilitats per tal de poder utilitzar un pla d'autocontrol, emplenar els fulls de registre i control i dur a terme de forma correcta i acurada totes les accions descrites.

Amb la realització de les sessions pràctiques es permet també consolidar els coneixements donats al llarg de la sessió formativa.

Avaluació

 

Assistència al 100% de les sessions.

Actitud positiva durant el curs.

Prova escrita del contingut del curs.

Acreditació

 

Certificat d'assistència amb aprofitament del curs.

Materials

 

Al començament del curs es lliurarà a l'alumnat un dossier que inclourà totes les transparències que s'utilitzaran per fer la formació de manera que es pugui seguir fàcilment les explicacions i prendre'n notes.

Inscripcions

 

El període d'inscripció a aquest curs s'obrirà el proper 17 de setembre del 2019.

La inscripció es fa a través de la web de Dipsalut, podeu clicar la pestanya sol·licitud que hi ha a dalt o bé a través de l'apartat "tramit i gestions".

És molt important que les dades que ens faciliteu a la inscripció siguin completes i correctes. Assegureu-vos que heu escrit correctament el nom, cognoms i número de DNI de l'alumne, així com la seva adreça electrònica.

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades mitjançant la sol·licitud s’incorporaran a un fitxer automatitzat titularitat de Dipsalut i seran utilitzades únicament per propòsits estadístics i, si escau, per informar-los sobre activitats formatives promogudes per l’organisme, que puguin ser del seu interès. Els titulars de les dades podran exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a la Presidència de la Dipsalut.

Tornar

Sol·licitud del curs

F105aj - Curs bàsic de prevenció de la legionel·losi en instal·lacions sanitàries d'alt i baix risc.

Fitxa tècnica

 

Data: 4 de desembre de 2019.

 

Lloc:

Dipsalut. Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
Edifici Jaume Casademont
C/ Pic de Peguera, 15 (la Creueta) - 17003 Girona

 

Horari: de 10:00 a 14:00 hores

 

Durada: 4 hores

 

Període d'inscripció: a partir del 17 de setembre fins a cobrir places.

 

Places: 25

 

Preu del curs per alumne: el curs és gratuït per l'alumne/a, però te un cost per a Dipsalut de 65 euros.

 

Imparteix: CECAM

Responsable del tractament: Dipsalut - Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona

Legitimació: Prestació d’un servei en compliment d'una missió d'interès públic.

Destinataris: En el cas de treballadors dels ens locals, es comuniquen a l'ens al que està adscrit la persona usuària del servei.

Drets de les persones interessades: podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació, adreçant-vos a Dipsalut.

Trobareu més informació aquí.

Vull rebre informació dels cursos que ofereix Dipsalut.

* Camps obligatoris

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització