Programa de formació

Dipsalut ofereix activitats formatives als professionals que treballen en els àmbits de la protecció i la promoció de la salut. L'objectiu és facilitar l'aprenentatge continuat per tal que es puguin actualitzar constantment els coneixements i adquirir noves competències. D'aquesta manera s'aconsegueix millorar el disseny, la planificació i la gestió de les polítiques de salut pública.

F108u - Curs bàsic de formació per a manipuladors d'aliments del comerç minorista i la restauració

Curs orientat als treballadors de comerç minorista d’alimentació i la restauració que es trobin dins d’equipaments municipals.

 

Té per objectiu identificar els perills relacionats amb els aliments, com prevenir-los i les conductes i hàbits d’higiene personal. També es parla de la legislació que regula aquest sector i de tot el món dels prerequisits que han de complir les empreses relacionades amb els aliments. També aspectes relacionats amb la manipulació dels aliments.

Fitxa tècnica

 

Data: 15 de novembre del 2019

Lloc: Dipsalut


Horari: de 10.00 a 14.00 h


Durada: 4 hores

Període d'inscripció: del 17 de setembre fins a cobrir les places.

 

Places: 25

Preu del curs per alumne: el curs és gratuït per l'alumne/a, però te un cost per a dipsalut de 60 euros per alumne/a.

Imparteix: Col·legi de veterinaris Girona.
 

Destinataris

Curs orientat a les persones que treballen del comerç minorista d’alimentació i la restauració que exerceixin la seva tasca en equipaments municipals de la demarcació de Girona.

Objectius generals

Identificar els perills relacionats amb els aliments, així com les conductes i els hàbits en higiene personal. 

Conèixer el prerequisits que regula la legislació per a aquest sector, i que han de complir les empreses relacionades amb l'alimentació, incloent els aspectes relacionats amb la manipulació dels aliments.

Continguts

 

  • Conceptes bàsics: higiene alimentària, seguretat alimentària i traçabilitat.
  • Perills associats als aliments.
  • Les toxiinfeccions alimentaries.
  • Mesures preventives relacionades amb la manipulació dels aliments.
  • Anàlisi de perills i punts de contol crítics (APPCC)

Docent

Sandra Joval Pijuan
Llicenciada en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Química Agroalimentària a l’Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull. Àmplia experiència com a Responsable del departament de Qualitat, Higiene, Medi Ambient i Seguretat Alimentària en la Indústria Alimentària.


 

Temari

1. Objectius de la formació

2. Legislació


• Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya
• Llei 20/2002, de 5 de juliol, de seguretat alimentària
• Reglament (CE) 178/2002, pel qual s’estableixen els principis bàsics i els requisits generals de la legislació alimentària.
• Reglament (CE) 852/2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris
• Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública

3. Conceptes bàsics

4. Perills associats als aliments

5. Toxinfeccions alimentàries

6. Mesures preventives

7. Sistema d’autocontrol: Anàlisi de perills i punts crítics de control (APPCC) i prerequisits

Metodologia

 

Classes expositives en aquells continguts que així ho requereixin, o bé interactives, a fi de fomentar l'intercanvi de coneixements entre els formadors i els alumnes mitjançant la discussió de casos pràctics o experiències professionals concretes.

Avaluació

 

Assistència del 100% de les sessions.

Actitud positiva durant el curs.

Prova d'avaluació.

Acreditació

 

Certificat d'assistència amb aprofitament del curs.

Materials

 

Al començament del curs es lliurarà a l'alumnat un dossier que inclourà totes les transparències que s'utilitzaran per fer la formació de manera que puguin seguir les explicacions i prendre'n notes.

Inscripcions

 

El període d'inscripció a aquest curs s'obrirà el proper 17 de setembre del 2019.

La inscripció es fa a través de la web de Dipsalut, podeu clicar la pestanya sol·licitud que hi ha a dalt o bé a través de l'apartat "tramit i gestions"

És molt important que les dades que ens faciliteu a la inscripció siguin completes i correctes. Assegureu-vos que heu escrit correctament el nom, cognoms i número de DNI de l'alumne, així com la seva adreça electrònica.


D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades mitjançant la sol·licitud s’incorporaran a un fitxer automatitzat titularitat de Dipsalut i seran utilitzades únicament per propòsits estadístics i, si escau, per informar-los sobre activitats formatives promogudes per l’organisme, que puguin ser del seu interès. Els titulars de les dades podran exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a la Presidència de la Dipsalut.

Tornar

Sol·licitud del curs

F108u - Curs bàsic de formació per a manipuladors d'aliments del comerç minorista i la restauració

Fitxa tècnica

 

Data: 15 de novembre del 2019

Lloc: Dipsalut


Horari: de 10.00 a 14.00 h


Durada: 4 hores

Període d'inscripció: del 17 de setembre fins a cobrir les places.

 

Places: 25

Preu del curs per alumne: el curs és gratuït per l'alumne/a, però te un cost per a dipsalut de 60 euros per alumne/a.

Imparteix: Col·legi de veterinaris Girona.
 

Responsable del tractament: Dipsalut - Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona

Legitimació: Prestació d’un servei en compliment d'una missió d'interès públic.

Destinataris: En el cas de treballadors dels ens locals, es comuniquen a l'ens al que està adscrit la persona usuària del servei.

Drets de les persones interessades: podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació, adreçant-vos a Dipsalut.

Trobareu més informació aquí.

Vull rebre informació dels cursos que ofereix Dipsalut.

* Camps obligatoris

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització