Programa de formació

F103ao - Curs per a operadors i mantenidors de piscines d'ús públic

L’ús de les piscines pot comportar un risc potencial per a la salut pública quan les instal·lacions no reuneixen unes característiques i condicions higieniques i sanitàries adequades, la qualitat de l’aigua dels vasos no és correcta per al bany o el tractament de l’aigua és deficitari.

 

 

Al llarg dels anys, la formació dels professionals que realitzen les operacions de manteniment s'ha mostrat com una de les eines més eficaces per garantir la seguretat dels usuaris, motiu pel qual Dipsalut aposta per garantir una oferta formativa per aquests professionals.

Aquest curs pretén donar resposta a la necessitat que els responsables de la gestió d'aquests equipaments tenen d'una formació bàsica sòlida que els permeti fer-ho amb seguretat de cara als usuaris.

Fitxa tècnica

ANUL.LAT PEL COVID19

Data: 30 de març, 1 i 3 d’abril de 2020.

Lloc:

Dipsalut. Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
Edifici Jaume Casademont
C/ Pic de Peguera, 15 (la Creueta) - 17003 Girona

Horari: de 9:30 a 13:00h

Durada: 10 hores i mitja hores

Període d'inscripció: a partir del 18 de febrer fins a cobrir places.

Places: 25

Preu del curs per alumne: el curs és gratuït per l'alumne/a, però te un cost per a Dipsalut de 65 euros.

Imparteix: Consorci de Salut i Social de Catalunya

Destinataris

 

Persones responsables i operadores de manteniment de piscines i instal·lacions aquàtiques recreatives d'ús públic. El curs està especialment dirigit a les persones treballadores dels equipaments de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona.

Objectius generals

 

  • Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per realitzar unes pràctiques correctes d’higiene i manteniment de les instal·lacions, tot contribuint a mantenir la salut i la seguretat de les persones usuàries, segons la legislació vigent.
  • El Decret 95/2000, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, i el Decret 165/2001, de 12 de juny, que els complementa, estableixen que el personal d’operació i manteniment de les piscines d’ús públic tingui la formació necessària per poder garantir la salubritat, el funcionament i el manteniment de les instal·lacions.
  • El Reial Decret 742/2013 estableix els criteris tècnics i sanitaris de les piscines amb l’objectiu d’unificar criteris en l’àmbit de tot l’Estat. Un dels canvis remarcables d’aquesta normativa és que fixa nous valors paramètrics, tant de la qualitat de l’aigua com de l’aire a les piscines cobertes, i la seva freqüència de mostreig.

Continguts

• Normativa vigent aplicable.
• Les propietats i característiques fisicoquímiques de l’aigua.
• Característiques generals d’una piscina i el seu funcionament i manteniment.
• Els riscos sanitaris que poden sorgir en una piscina.
• Els programes de gestió i autocontrol.
• Els principis bàsics de salut laboral aplicables a piscines.

Docent

 

Joan Godo Casamitjana
Llicenciat en educació física, postgrau en gestió i direcció de piscines. Director de la piscina municipal de Roses.

Jordi Dellundé

Llicenciat en Biologia i Doctor en Biologia per la Facultat de biologia de la Universitat de Barcelona.
 

Temari

 

Introducció a la piscina

Característiques generals
Característiques dels vasos
Equipaments serveis
Característiques de l'aigua
Tractament de l'aigua
Pla d'autocontrol
Autorització i inspecció sanitària

Riscos sanitaris

Perills microbiològics
Perills químics
Perills físics

L'aigua

Característiques fisicoquímiques de l'aigua
Característiques de l'aigua de piscina
Paràmetres fisicoquímics de l'aigua
Neteja de l'aigua
Dosificació dels desinfectants
Reaccions als productes clorats

Autocontrols i sistemes de registre

Pla de neteja i desinfecció de les installacions
Pla de tractament de l'aigua dels vasos
Pla de plagues
Pla d'anàlisis microbiològiques i fisicoquímiques de l'aigua

Salut laboral

Mesures preventives del risc químic
Informació sobre l'etiquetatge dels productes químics
Productes químics utilitzats en les piscines
Equip de protecció individual

Part pràctica

Relació vasos-qualitat de l'aigua
Sistemes de filtració: avantatges i inconvenients
Tipus de desinfecció
Productes utilitzats per desinfectar l'aigua
Productes per a la regulació del PH
Sala de filtres riscs ambientals

Metodologia

 

Classes expositives sobre aquells continguts que així ho requereixin i també sessions pràctiques per tal que els alumnes adquireixen sobre la pràctica les habilitats per tal de poder utilitzar un pla d'autocontrol, emplenar els fulls de registre i control i dur a terme de forma correcta i acurada totes les accions descrites.

Amb la realització de les sessions pràctiques es permet també consolidar els coneixements donats al llarg de la sessió formativa.

Avaluació

 

Assistència al 100% de les sessions.

Actitud positiva durant el curs.

Prova escrita del contingut del curs.

Acreditació

 

Certificat d'assistència amb aprofitament del curs.

Materials

 

Al començament del curs es lliurarà a l'alumnat un dossier que inclourà totes les transparències que s'utilitzaran per fer la formació de manera que es pugui seguir fàcilment les explicacions i prendre'n notes.

Inscripcions

 

El període d'inscripció a aquest curs s'obrirà el proper 18 de febrer del 2020.

La inscripció es fa a través de la web de Dipsalut, podeu clicar la pestanya sol·licitud que hi ha a dalt.

És molt important que les dades que ens faciliteu a la inscripció siguin completes i correctes. Assegureu-vos que heu escrit correctament el nom, cognoms i número de DNI de l'alumne, així com la seva adreça electrònica.

 

Tornar

Sol·licitud del curs

F103ao - Curs per a operadors i mantenidors de piscines d'ús públic

Aquest curs té les places esgotades. Si vols inscriure’t a la llista d’espera, envia un correu electrònic a formacio@dipsalut.cat. indicant a l’assumpte el codi del curs (ex. F105x) i en el cos del text el nom, els cognoms, l’adreça electrònica i el telèfon.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització