Programa de formació

Dipsalut ofereix activitats formatives als professionals que treballen en els àmbits de la protecció i la promoció de la salut. L'objectiu és facilitar l'aprenentatge continuat per tal que es puguin actualitzar constantment els coneixements i adquirir noves competències. D'aquesta manera s'aconsegueix millorar el disseny, la planificació i la gestió de les polítiques de salut pública.

F203o Curs per a dinamitzadors dels Parcs Urbans i les Xarxes d'Itineraris Saludables

 

 

Curs destinat al personal tècnic municipal i professionals del camp de la salut, l’esport i el lleure que estiguin interessats a dinamitzar els Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables instal·lades per Dipsalut a la demarcació de Girona.

Fitxa tècnica


 

Dates: 12, 14, 19, 21, 26, 28 de novembre i 3 i 5 de desembre. 

Lloc: Dipsalut. Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Edifici Jaume Casademont
c/ Pic de Peguera 15 17003 La Creueta- Girona


Hora: de 09:00 a 14:00h

Durada: 40 hores

Període d'inscripció: del 17 de setembre de 2019 fins a cobrir les places.

Places: 20

Cost per l'alumne: sense cost. Finançat el 100% per Dipsalut.Us informem que el cost d'aquest curs per a Dipsalut és de 190 euros per alumne.

Imparteix:
Dipsalut

Objectius

 

Objectiu general

Formar professionals capaços de dissenyar, realitzar i dinamitzar sessions als Parcs Urbans de Salut i a les Xarxes d'Itineraris Saludables, per facilitar que els usuaris coneguin i valorin els beneficis de l'exercici físic per a la salut i incorporin l'activitat física a la seva vida, assolint així un estil de vida actiu i saludable.

Objectius específics

  • Adquirir coneixements, estratègies i habilitats socials per ser capaços de convertir els Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris en espais de socialització que permetin als usuaris crear, ampliar i/o reforçar les seves xarxes socials i incrementar el seu grau de motivació respecte a l’activitat física.
  • Afavorir que les dinamitzacions als Parcs Urbans i a les Xarxes d’Itineraris esdevinguin una experiència satisfactòria pels usuaris i utilitzin els equipaments de forma regular.
  • Donar a conèixer les característiques tècniques i les possibilitats de funcionament dels Parcs Urbans i de les Xarxes d’Itineraris.

Destinataris

 

Curs destinat al personal tècnic municipal i professionals del camp de la salut, l’esport i el lleure que estiguin interessats a dinamitzar els Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables instal·lades per Dipsalut a la demarcació de Girona.

Temari

 

Mòdul 0 :Introducció al programa “Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris saludables”

1. Presentació del marc substantiu de Promoció de la Salut de Dipsalut
2. Els Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables
3. Característiques i ús del Parc Urbà de Salut
4. Característiques i ús de les Xarxes d’Itineraris Saludables
5. Identificació del grup: conèixer els participants


Mòdul 1

1. Promoció d’hàbits saludables a l’àmbit comunitari.
1.1. Piràmide de l’activitat física.
1.2. Piràmide de l’alimentació saludable.
1.3. Sedentarisme, activitat física, exercici físic i esport.
1.4. Recomanacions per la pràctica saludable del exercici físic

2. Activitat física i problemes de salut
2.1. Hipertensió arterial i activitat física
2.2. Obesitat i activitat física
2.3. Diabetes Mellitus tipus 2 i activitat física
2.4. Hiperlipèmia i activitat física
2.5. Malalties de l’aparell locomotor i activitat física

3. Primers auxilis bàsics
3.1. Introducció als Primers Auxilis Bàsics
3.2. PAS
3.2.1. Protegir
3.2.2 Avisar
3.2.3 Socórrer
3.2.4. Situacions de perill
3.2. Casos habituals
3.2.1. Hipoglucèmia
3.2.2 Síncope i cop de calor
3.2.3. Possibles accidents
3.2.3.1. Caigudes
3.2.3.2. Entorsis

Mòdul 2: Educació per a la promoció de la salut


1. Conceptes generals
2. Metodologia educativa
3. Habilitats socials per a la intervenció socioeducativa
4. Tècniques d’animació de grup
5. Recursos d’animació de grup
6. Bibliografía


Mòdul 3


1. Estratègies de promoció de l'activitat física per a la salut

1.1. Adopció de conductes saludables
1.2. Motivacions i barreres a l'activitat física
1.3. Adherència a l'activitat física: aplicació d'estratègies

2. Utilització del Parc Urbà de Salut com espai socialitzador
3. L'activitat física com a hàbit saludable
4. Teories psicològiques del Canvi de Conducta

4.1. Estadis del canvi
5. Exemples d'estratègies per instaurar un estil de vida actiu
6. Planificació de l'exercici fìsic per la salut

6. Planificació de l’exercici físic per la salut
6.1. Definició d’objectius
6.2. Periodització
6.2.1. Dinàmica i quantificació de la càrrega
6.3. Programació
6.4. Disseny de les sessions d’exercici físic
6.4.1. Escalfament
6.4.2. Part Principal:
6.4. 2.1. Paràmetres de treball de la Força
6.4. 2.2. Paràmetres de treball de la Resistència
6.4.2.3. Paràmetres de treball de la Funcionalitat
6.4.3. Tornada a la calma
6.5. Avaluació

7. Aplicació pràctica de continguts al parc de salut

Metodologia

 

Classes expositives sobre aquells continguts que així ho requereixin o bé interactives, a fi de fomentar l'intercanvi de coneixements entre els formadors i els alumnes, mitjançant la discussió de casos pràctics o experiències professionals concretes.

Acreditació

Certificat d'aprofitament del curs.

Avaluació

 

Assistència del 100% de les sessions.

Actitud positiva durant el curs.

Prova d'avaluació.

Docent

Estela Gómez
Diplomada en fisioteràpia. Tècnica en Animació d’Activitats Físiques i Esportives.

Glòria Muñoz Mella
Pedagoga social. Professora associada de pedagogia de la UdG. Coordinadora pedagògica Associació Batibull.

Maica Rubinat Masot
Llicenciada en Ciències de l’Activitat física i l’esport. Coordinadora territorial del Pla d’Activitat Física, Esport i Salut (PAFES) de la Generalitat de Catalunya.

Jordi Sitjà Güetas
Metge especialista en medicina de l'educació física i l'esport. Responsable del Centre de Medicina de l'Esport de Girona del Consell Català de l'Esport.

Gemma Brunet Rivero
Diplomada en Fisioteràpia. Tècnica de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut de Dipsalut.

Materials

 

Al començament del curs es lliurarà a l'alumnat un dossier que inclourà totes les transparències que s'utilitzaran per fer la formació de manera que es pugui seguir fàcilment les explicacions i prendre'n notes.

Inscripcions

 

El període d'inscripció a aquest curs s'obrirà el proper 17 de setembre de 2019.

La inscripció es fa telemàticament, a través d'aquest mateix web. Podeu clicar la pestanya sol·licitud que hi ha a dalt o bé a través de l'apartat "tramit i gestions"

Tornar

Sol·licitud del curs

F203o Curs per a dinamitzadors dels Parcs Urbans i les Xarxes d'Itineraris Saludables

Si voleu més informació o esteu interessats en rebre informació sobre una altra possible edició del matiex curs, podeu enviar un correu electrònic a formacio@dipsalut.cat.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització