Programa de formació

F202w - Curs de primers auxilis psicològics en situacions d'emergència

El curs ofereix formació bàsica en primers auxilis psicològics i en tècniques d’autoprotecció psicològica dirigides específicament als membres dels equips d’intervenció en situacions de crisi.

 

 

La transformació que ha viscut la nostra societat ha anat acompanyada d'una evolució dels valors i de la manera de sentir i viure els esdeveniments quotidians.

Això ha repercutit també en la manera com les persones i els professionals de les emergències afronten i gestionen els sentiments i les emocions que es generen durant els esdeveniments imprevistos i tràgics.

Davant d'aquestes situacions excepcionals i traumàtiques, i en un moment en què es desborden els mecanismes normals d'afrontament, cal donar eines als professionals per afrontar en primera instància la situació que estan vivint, i per canalitzar i comunicar de manera adequada les males notícies que la majoria de les vegades cal donar, així com preparar-los per afrontar les conseqüències que comporta l'assistència en esdeveniments crítics.

Per altra banda els responsables de gestió de situacions crítiques han de poder prendre decisions en situacions límit de forma ràpida i àgil, a fi de permetre la màxima coordinació dels equips intervinents i l'activació dels protocols corresponents.

Fitxa tècnica

ANUL.LAT PEL COVID19

Dates: 16, 18, 23 i 25 de març de 2020
 

Lloc: 

 • Dies 16, 23 i 25 de març: Dipsalut. Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Edifici Jaume Casademont. C/ Pic de Peguera 15, 17003 Girona
   
 • Dia 18 de març: Edifci Giroemprèn. Ala B. Aula 5. Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. C/ Pic de Peguera 11, 17003, Girona
   

Horari: de 10.00 a 14.00 hores

Durada: 16 hores

Període d'inscripció: del 18 de febrer fins a cobrir les places.

Places: 20

Cost per l'alumne: El curs és gratuït per a tots els alumnes. Us informem que el cost d'aquest curs per a Dipsalut és de 100 euros per alumne/a.

Imparteix: Axios

Destinataris

 

Persones integrants dels equips de primera resposta davant situacions de crisi: policies, bombers, sanitaris, protecció civil, serveis socials i altres persones professionals interessades que prestin els seus serveis dins l’àmbit territorial de la demarcació de Girona.

Objectius

 

Objectiu general

El curs ofereix formació bàsica en primers auxilis psicològics i en tècniques d’autoprotecció psicològica dirigides específicament als membres dels equips d’intervenció en situacions de crisi. 

 

Objectius específics

 • Familiaritzar-se amb els àmbits d’intervenció i les tasques dels equips d’atenció psicològica en emergències.
 • Reconèixer les reaccions habituals en situacions d'emergència, la problemàtica i les dificultats que comporten les intervencions en aquestes situacions.
 • Adquirir coneixements, estratègies i habilitats per a facilitar suport psicològic immediat a les víctimes de diferents esdeveniments crítics.
 • Conèixer l'impacte psicològic de les emergències en els professionals que hi intervenen.

Temari

 

1- Introducció. El Servei d’Atenció Psicològica en Emergències (SAPE).

2- Concepte i característiques de catàstrofe, desastre, emergència i accident. Crisi i trauma. Aproximació teòrica.

3- Concepte de víctima. Classificació de les víctimes.

4- Respostes habituals davant les situacions de crisi.

 • Factors individuals associats.
 • Principals trastorns psíquics associats a les situacions de crisi.

5- La síndrome d'estrès posttraumàtic.

6- Intervenció amb les víctimes en situacions de crisi. Reaccions normals davant situacions anormals.

7- Relació amb familiars d’afectats. La comunicació de males notícies.

8- El procés de dol.

9- El professional com a víctima de la crisi.

10- Conclusions: el que s’ha de fer. El que s’ha d’evitar.

 

Metodologia

 

Sessions teòriques i pràctiques: a partir de continguts teòrics es complementarà la formació amb casos pràctics que exemplifiquin les actuacions que cal efectuar en situacions de crisi.

 

Acreditació

 

Certificat d'assistència amb aprofitament del curs.

Avaluació

 

Assistència del 100% de les sessions.

Actitud positiva durant el curs.

Prova d'avaluació escrita.

Professorat

 

Jordi Frau i Carreras
Psicòleg, especialista en psicologia de les emergències i responsable de la Unitat de Crisis i Emergències d'Axios, Suport Psicològic a l'Administració.
 

Materials

 

Guia d'actuació psicològica en crisis per a professionals de les emergències. Primers auxilis psicològics

Inscripcions

 

El període d'inscripció a aquest curs s'obrirà el proper 18 de febrer del 2020.

La inscripció es fa a través de la web de Dipsalut, podeu clicar la pestanya sol·licitud que hi ha a dalt o bé a través de l'apartat "tramit i gestions".

És molt important que les dades que ens faciliteu a la inscripció siguin completes i correctes. Assegureu-vos que heu escrit correctament el nom, cognoms i número de DNI de l'alumne, així com la seva adreça electrònica.
 

Tornar

Sol·licitud del curs

F202w - Curs de primers auxilis psicològics en situacions d'emergència

Si voleu més informació o esteu interessats en rebre informació sobre una altra possible edició del matiex curs, podeu enviar un correu electrònic a formacio@dipsalut.cat.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització