Programa de formació

Introducció

Dipsalut ofereix, dins del marc del programa "Girona, territori cardioprotegit", la formació en Suport Vital Bàsic (SVB) i Desfibril·lació Externa Automàtica (DEA).

 

En aplicació del reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per la crisi sanitària pel COVID-19, es suspenen TEMPORALMENT totes les formacions presencials previstes al catàleg de formació de Dipsalut. S'està treballant per poder oferir en breu alguns dels cursos previstos en format online.

S'informarà dels canvis en la programació a través de la pàgina web.

 

 

[Programa oficial, DOGC núm.6.259, de 22/11/2012 DECRET 151/2012]

 

Dipsalut, en el marc del programa «Girona, territori cardioprotegit», ha instal·lat desfibril·ladors automàtics (DEA) a totes les poblacions de la demarcació de Girona per intervenir ràpidament en el cas que una persona pateixi una aturada cardíaca.


Alhora, l’Organisme dóna a conèixer aquests aparells, promou el seu ús i difon pautes bàsiques per fer-los servir; informa del protocol de la cadena de supervivència, proporciona la formació necessària, potencia les habilitats que calen per utilitzar-los si fos el cas i sensibilitza la població envers la importància de cuidar-se el cor.


Els destinataris del curs són: personal d’emergències (policies locals, mossos d’esquadra, personal de protecció civil, etc) associat als desfibril·ladors mòbils cedits per Dipsalut.


Durada del curs: 6 hores


Acreditació: Certificat del Consell Català de Ressuscitació segons el Decret 151/2012. Aquesta acreditació té una vigència de 3 anys. És important que el personal que faci o que hagi fet aquest curs s'inscrigui en el curs de formació continuada de 90 minuts (F59xx), per mantenir vigent l'acreditació.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització