Programa de formació

Dipsalut ofereix activitats formatives als professionals que treballen en els àmbits de la protecció i la promoció de la salut. L'objectiu és facilitar l'aprenentatge continuat per tal que es puguin actualitzar constantment els coneixements i adquirir noves competències. D'aquesta manera s'aconsegueix millorar el disseny, la planificació i la gestió de les polítiques de salut pública.

Introducció

Dipsalut ofereix, dins del marc del programa "Girona, territori cardioprotegit", la formació en Suport Vital Bàsic (SVB) i Desfibril·lació Externa Automàtica (DEA).

 

[Programa oficial, DOGC núm.6.259, de 22/11/2012 DECRET 151/2012]

 

Dipsalut, en el marc del programa «Girona, territori cardioprotegit», ha instal·lat desfibril·ladors automàtics (DEA) a totes les poblacions de la demarcació de Girona per intervenir ràpidament en el cas que una persona pateixi una aturada cardíaca.


Alhora, l’Organisme dóna a conèixer aquests aparells, promou el seu ús i difon pautes bàsiques per fer-los servir; informa del protocol de la cadena de supervivència, proporciona la formació necessària, potencia les habilitats que calen per utilitzar-los si fos el cas i sensibilitza la població envers la importància de cuidar-se el cor.


Els destinataris del curs són: personal d’emergències (policies locals, mossos d’esquadra, personal de protecció civil, etc) associat als desfibril·ladors mòbils cedits per Dipsalut.


Durada del curs: 6 hores


Acreditació: Certificat del Consell Català de Ressuscitació segons el Decret 151/2012. Aquesta acreditació té una vigència de 3 anys. És important que el personal que faci o que hagi fet aquest curs s'inscrigui en el curs de formació continuada de 90 minuts (F59xx), per mantenir vigent l'acreditació.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització