Destacat

24/07/2019

Resolucions de subvencions

 

- Edicte de la resolució de la convocatòria de subvencions als ajuntaments, als ens supramunicipals i els seus ens dependents i les entitats sense ànim de lucre per al finançament de dispositius que responguin als objectius del programa Benestar i Comunitat

 

- Edicte de la resolució de la convocatòria de subvencions de del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes per a l'any 2019

 

- Edicte de la resolució de la convocatòria de subvencions de cooperació internacional al desenvolupament, per a l’any 2019

 

- Edicte de la resolució de la convocatòria de subvencions de per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges a la demarcació de Girona per a l'any 2019

 

- Edicte de la resolució de la convocatòria de subvencions per finançar les despeses per a la realització de congressos, simposis, jornades i actes en l'àmbit de la salut i social a la demarcació de Girona per a l'any 2019

 

- Edicte de la resolució de la convocatòria de subvencions adreçada a ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals per a l'any 2019

 

- Edicte de la resolució de la convocatòria del suport econòmic a col·legis professionals de la salut, el Benestar i/o l'Acció Social de la demarcació de Girona per a la realització d'activitats de formació als seus col·legiats

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització