Destacat

12/05/2020

Reprenem els programes d'aigües i de legionel·la

 

Restablim els programes d'aigües de consum humà i de prevenció de la legionel·losi a nivells similars als d'abans de la Covid-19.

 

Des de primers de maig, tornem a prestar els serveis de suport als ajuntaments per al control de de l'aigua de boca de manera pràcticament completa.

Dipsalut ha reiniciat tant el Programa de Suport a la Gestió Municipal Directa dels Abastaments d’Aigua de Consum Humà com el d’Avaluació i Control de la Qualitat de l’Aigua a l’Aixeta del Consumidor.

S'està reprenent la presa de mostres i els controls analítics generalitzats, prioritzant aquells punts de mostreig que estan a l'exterior, com ara fonts, que no requereixen entrar dins un edifici. En breu, també es tornaran a realitzar les actuacions als dipòsits municipals. A mesura que avancés la desescalada, s'anirien ampliant els mostrejos als diferents equipaments públics. Totes les accions es fan complint les mesures de protecció individuals i comunitàries establertes per fer front a la Covid-19.

Pel que fa als programes de sanitat ambiental, també es reinicien els dos: el de Suport a la Gestió i Control de la Salubritat de les Instal·lacions d'Alt Risc per a la Transmissió de Legionel·losi i el de Suport a la Gestió i Control de la Salubritat de les Instal·lacions de Baix Risc.

S'ha demanat als ajuntaments una previsió d'obertura d'instal·lacions i del seu estat actual. Segons aquesta informació i els criteris de priorització en funció del risc, es planificaran les actuacions. En tots els casos, primer es faria una neteja i desinfecció i, posteriorment els mostrejos, controls analítics i, en cas que fos necessari, les mesures de control que calguessin per eradicar el bacteri. Sempre, complint amb les mesures de protecció preceptives.

Aquests serveis es reprenen a nivells similars als d'abans de la Covid-19 per tal d'ajudar els ajuntaments a continuar prevenint la legionel·losi i a garantir una aigua de boca salubre. Cal recordar que durant un temps -des que es va declarar l'estat d'alarma per l'actual crisi sanitària fins aquest mes de maig- només s'havia dut a terme aquelles actuacions que es consideraven imprescindibles i/o urgents.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització