Notícies

 

Avaluem les condicions sanitàries de les piscines

Imatge de les actuacions d'avaluació de la salubritat de les piscines. Girona, juny 2021

20/06/2022

Avaluem les condicions sanitàries de les piscines

Els programes de suport a la gestió de la salubritat de les piscines es desenvolupen al llarg de tot l’any. El gruix d’actuacions, però, es concentra a l’estiu, amb les piscines descobertes.

Enguany Dipsalut revisa un total de 936 vasos corresponents a 522 piscines d’arreu de la demarcació. L’Organisme dona suport als ajuntaments en les seves competències en aquest àmbit. Avalua totes aquelles que el consistori sol·licita, siguin de titularitat pública o privada, però amb ús públic. Aquestes segones són piscines a les que pot accedir tothom, encara que calgui pagar per fer-ho (com per exemple les d’hotels, càmpings, restaurants...).

A les piscines municipals s’hi desenvolupa el Programa de suport a la gestió de la salubritat de les piscines d’ús públic de titularitat i/o de gestió municipal (Pt06), que inclou l’elaboració i implementació dels plans estables de manteniment i de control analític de l’aigua. Aquest 2022, 93 piscines de 85 ajuntaments gironins es controlen amb aquest programa.

A les privades d’ús públic, s’hi duu a terme el Programa d’avaluació de la salubritat de les piscines d’ús públic (Pt05). S’avaluen les instal·lacions, s’identifiquen els riscos sanitaris i de seguretat i es comuniquen, de manera urgent, les deficiències a corregir, a l’ajuntament, l’autoritat sanitària. Enguany, amb aquest programa, es revisen 429 piscines d’un total de 111 municipis de la demarcació.


La tasca de Dipsalut a les piscines

L’equip tècnic visita les piscines i n’analitza tant les condicions higièniques com les de seguretat. Entre altres qüestions, es mira si els nivells de clor o altres desinfectants són correctes, si s’apliquen adequadament i si es fan els controls de presència de desinfectant a l’aigua amb la freqüència marcada. També es comprova que els productes químics s’emmagatzemin bé, totalment fora de l’abast d’usuaris o personal no qualificat.

També es revisa que la piscina no tingui elements de construcció o arquitectònics perillosos com podria ser, per exemple, comptar amb un terra molt lliscant. A més, l’equip tècnic s’encarrega de comprovar que es compti amb personal de socorrisme suficient i degudament acreditat.

En el cas de les municipals el suport és més complet. En aquests piscines, titularitat dels ajuntaments, l’Organisme realitza accions de suport continuadament: dissenya els plans de gestió i autocontrol (adaptats a les peculiaritats de cada piscina) i s’encarrega de fer-ne el desplegament i seguiment. Entre altres qüestions, el personal tècnic de Dipsalut pren, periòdicament mostres d’aigua de tots els vasos i en fa el control microbiològic per comprovar que és salubre.

Tots els casos en què es detecten deficiències- siguin piscines de titularitat municipal o d’altri- es comuniquen urgentment a l’autoritat sanitària, l’ajuntament que pertoqui. Dipsalut recomana mesures per corregir-los de seguida i, també a llarg termini. En el cas de les municipals, ajuda a implementar-les i en fa el seguiment. Pel que fa a la resta, avalua la seva aplicació amb noves revisions.

Els programes de piscines també inclouen l’elaboració de material divulgatiu, amb consells adreçats als usuaris d’aquests serveis.

Els darrers anys, a totes aquestes tasques, s’hi ha sumat l’assessorament en relació a les normes i recomanacions per a la prevenció de contagis de la COVID-19, com els controls d’entrada, limitació d’aforaments, canvis en els protocols de neteja i desinfecció o informació de les pautes a respectar per part dels banyistes. Aquest 2022, amb el canvi a fase postaguda de la pandèmia, moltes d’aquestes normes han deixat d’estar vigents i s’ha tornat als aforaments i protocols habituals.


Suport econòmic per a socorrisme

A banda dels programes per a la salubritat de les piscines, l’Organisme ofereix als municipis subvencions per cofinançar els dispositius de vigilància, salvament i socorrisme.

Aquest 2022, el suport econòmic per als equips de socorrisme de les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15) compta amb un import total d’uns dos-cents mil euros.

L’objectiu d’aquestes subvencions és ajudar els ajuntaments a la millora de la seguretat dels banyistes.


Més informació sobre els programes per a la salubritat de les piscines i les subvencions per socorrisme, accedint a aquest enllaç.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització