Notícies

 

Aprovat, el pressupost de Dipsalut per al 2023

Fotografia del Ple de la Diputació de Girona aquest 22 de novembre

22/11/2022

Aprovat, el pressupost de Dipsalut per al 2023

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió d'aquest 22 de novembre, ha aprovat inicialment el pressupost general de la institució i el dels ens que en depenen. El pressupost de Dipsalut pel 2023 continua centrat en els serveis directes i el suport tècnic i econòmic al món local per a la salut pública, el benestar i la reducció de les desigualtats.

El pressupost de Dipsalut, l'Organisme de Salut Pública de la Diputació, per al 2023 és d’un total de 15.619.000 euros. Els eixos prioritaris d’actuació continuen essent els serveis directes i el suport tècnic i econòmic al món local per a la salut pública, el benestar i la reducció de les desigualtats.

Es tracta d’un pressupost lleugerament inferior, en uns 70.000 euros, al de 2022. Els motius són la finalització de l'ajuda europea per a nou projecte i la disminució de la despesa prevista en les subvencions de caràcter nominatiu. També respon als canvis introduïts al Servei local de Teleassistència, que han permès ajustar els recursos econòmics que s’hi dediquen al mateix temps que es va augmentant la qualitat de l’atenció.


El pressupost, per àmbits d'actuació

Altres programes, en canvi, augmenten la seva assignació. És el cas dels de control de legionel·la ja que es preveu que la nova comporti un increment de les actuacions (tant de mostreigs i controls analítics, com de desinfeccions). Passen a comptar amb un pressupost de 912.000 euros (enfront els 600.000 del 2022). Succeeix el mateix amb els programes per a la qualitat de l’aigua de consum humà que comptaran amb 543.000 euros (400.000, el 2022). La resta de serveis de l’àmbit de la salut ambiental tenen increments menys significatius en el seu pressupost o bé el mantenen.

Pel que fa a l’àrea de promoció de la salut i el benestar, augmenten el pressupost el “Girona, territori cardioprotegit” (per l’ampliació de la xarxa de desfibril·ladors), que passa a comptar amb 429.000 euros (298.000 el 2022). També el “Sigues tu” per als centres educatius i el “Sigues tu, en família”, que disposaran d’un total de 1.420.500 euros (1.200.000, l’any anterior) i el Programa d’Activitat Física de Dipsalut, amb 413.000 euros (298.000 el 2022). La resta de serveis de l’àmbit mantenen o incrementen el pressupost menys notòriament. La part dirigida a garantir les necessitats més bàsiques i la inclusió de totes les persones, com el “Benestar i Comunitat” o les línies de subvencions per incidir en les condicions de vida, tenen dotacions pressupostàries similars a les de l’any passat (1 milió d’euros i vora 700.000 euros, respectivament).

Les actuacions emmarcades en l’àrea d’acció social també continuen amb dotacions pressupostàries similars a la de l’exercici anterior. Les línies de suport econòmic per accions contra la pobresa, de cooperació internacional i de garantia dels drets humans compten amb 300.400 euros. També es mantenen les xifres per a centres d’educació especial i formació d’adults.

La formació a externs comptarà amb una dotació similar a la de l’any passat, uns 87.000. Per la seva banda, l’Observatori disposarà d’un pressupost de 552.000 euros.

Pel que fa a les àrees transversals, la de serveis jurídics i econòmics disposarà de 364.700 euros, la d’informació per a la qualitat i la innovació, de 324.200.


L'impacte sobre els ODS

L'acció dels serveis i programes de suport econòmic de Dipsalut impacta sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030*. En primer lloc sobre l'ODS 3, el dirigit a la salut i el benestar de les persones. A l'entorn del 30% del pressupost s'inverteix en actuacions que incideixen positivament en aquest ODS. Segueixen, els objectius de reducció de les desigualtats (ODS 10) i d'educació de qualitat (ODS 4), als que Dipsalut li dedica un 12% i un 11% del pressupost, respectivament. Les actuacions relacionades amb l'ODS 16, orientat a promoure societats justes, pacífiques i inclusives, representen també un 11% de les despeses. Millorar les ciutats i comunitats en les que vivim, fent-les més segures, salubres i sostenibles (l'ODS 11), promoure la igualtat de gènere (ODS 5), posar fi a la pobresa (ODS 1) o actuar davant el canvi climàtic (ODS 13) són altres dels nombrosos ODS que l'Organisme contribueix a implementar.

(*la distribució del pressupost de despesa segons l'impacte als ODS s'ha fet valorant l'ODS essencial, secundari i terciari. El percentatge expressa la part del pressupost invertida en programes o subvencions que impacten directament sobre els Objectius)


 

Per a més informació: Pressupost General del Grup Institucional de la Diputació de Girona

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització