Noticia

Imatge d'arxiu. Avaluació inicial de la qualitat de l'aigua d'una piscina municipal

28/06/2018

Avaluem més de mig miler de piscines

Enguany revisem 573 piscines d’ús públic de 154 municipis gironins. N’analitzem les condicions higièniques i arquitectòniques per procurar que siguin segures.

Es tracta de piscines tant de titularitat pública com privada. Totes elles, però, són d’ús públic, és a dir, les pot usar qualsevol persona encara que sigui pagant una entrada (piscines de centres esportius, d’hotels, càmpings, parcs aquàtics, restaurants...).


Els controls es fan en aquells equipaments que sol·licita cada ajuntament. Garantir la salubritat de les piscines és competència dels ajuntaments. Des de Dipsalut se’ls dona suport en aquesta tasca amb dos programes de servei directe: el d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic i el de suport a la gestió del risc derivat de les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal.


Des de l’Organisme analitzem les condicions higièniques i arquitectòniques de les piscines per tal de garantir que són segures per a la salut de les persones. Si es detecten deficiències es recomanen mesures correctores i, després, es comprova que s’hagin aplicat i que siguin eficaces. També, en el cas de les municipals, donem suport continu a la gestió i manteniment d’aquests equipaments. A més, formem gratuïtament els responsables i a les persones que s’encarreguen directament del manteniment de les piscines per tal que puguin anar actualitzant els seus coneixements.


El servei comença amb una primera visita en què els tècnics examinen les piscines que el municipi sol·licita que s’avaluïn. Prenen mostres per conèixer la qualitat de l’aigua i revisen els vasos, l’entorn de la piscina, el paviment, el magatzem de productes químics i el conjunt de les instal·lacions. Es mira si els nivells de desinfectant i PH són correctes, si els productes desinfectants s’apliquen adequadament, si l’aigua està lliure de bacteris i paràsits, si els vasos estan nets (lliures d’algues, sòlids i escumes), si l’entorn de la piscina és higiènic i segur, si els productes químics estan degudament envasats i etiquetats...També es mira si es compta amb un servei de socorrisme d’acord amb el que estableix la normativa (professionals acreditats, que es cobreixi tot l’horari d’obertura de la instal·lació...). L’objectiu és determinar si l’equipament està en bones condicions tant pel què fa a la higiene, al manteniment i a la seguretat. Els resultats de l’avaluació es comuniquen a l’ajuntament pertinent. Si hi ha deficiències que suposin un major risc, es fa saber de manera immediata tant al gestor de la piscina com a l’ajuntament i si cal s’assessora tècnicament de les millors solucions i de com aplicar-les. Un cop efectuades, si l’ajuntament ho ha demanat, es fa una nova revisió per assegurar que les accions correctores hagin estat efectives.


A les piscines municipals, a més d’aquesta tasca d’avaluació, es dona suport a la gestió i manteniment continuats de cada piscina. L’Organisme dissenya els plans de gestió i autocontrol adaptats a les peculiaritats de cada equipament i s’encarrega de fer-ne el seguiment.


El president de Dipsalut, Josep M. Corominas, remarca que “el desenvolupament d’aquests programes al llarg dels anys ha permès una millora progressiva en les condicions de seguretat i higiene de les piscines de la demarcació, fet que ha permès assolir, en general, uns molt bons nivells de qualitat”.Els resultats


L’any passat, el 2017, la majoria de les 573 piscines avaluades tenien un bon nivell de qualitat, és a dir, no presentava deficiències que poguessin suposar un risc considerable per a la salut dels usuaris. Només a 57, un 10%, se’ls va informar que havien de suspendre els servei de bany momentàniament, fins a restituir la qualitat de l’aigua de bany. Les deficiències detectades de manera més recurrent, van estar relacionades amb el lloc d’emmagatzematge dels productes químics, el sistema de dosificació de productes químics a l’aigua i no complir amb l’obligatorietat de registrar diàriament certs paràmetres de qualitat de l’aigua de bany.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització