Noticia

Dipsalut treballa per garantir la salubritat de les platges

07/08/2019

Avaluem l'estat sanitari de les sorres

Un estiu més, Dipsalut desenvolupa el programa de suport als municipis en la gestió de la salubritat a les seves platges. Es duu a terme a una norantena de platges del litoral gironí i inclou, entre altres, actuacions de control microbiològic de les sorrres.

El control microbiològic permet valorar-ne la higiene i les condicions sanitàries. Si es detecta concentracions destacables de microorganismes (bacteris, paràsits...), cal revisar les pautes de manteniment i neteja de la platja. Es tracta de protegir la salut de les persones ja que una higiene deficient de la sorra pot causar problemes dermatològics als banyistes.


Els mètodes i materials que s’usen per dur a terme el programa són els següents:


- Es fan mostrejos de la sorra a l'entorn de les plataformes de les dutxes i també, de la sorra de platja situada a uns cinc metres d'aquestes instal·lacions. Es duen a terme a l’estiu, en dos períodes diferents, a inici de temporada (juny) i a ple estiu (agost).


- Es duu a terme la determinació i recompte d'Escherichia coli i enterococs fecals.


- S’avaluen els resultats i es comuniquen als ajuntaments juntament amb, si s’escau, mesures correctores per millorar les condicions sanitàries de la sorra.


Pel que fa als resultats obtinguts amb el desenvolupament del programa els anys anteriors (2017 i 2018):

 

Es va analitzar 1.426 mostres, la majoria de les quals es van trobar en bon estat sanitari. Les mostres que presentaven una qualitat sanitària deficient corresponien majoritàriament a les zones properes a les dutxes i rentapeus. El problema més habitual era la contaminació per restes fecals, que es podia resoldre modificant algunes de les pautes d’ús, manteniment i/o neteja de les platges i els seus equipament.Cal remarcar que l'estat de les sorres va ser pitjor en el segon mostreig (realitzat el mes d'agost), que en el primer.

 

Davant aquests resultats, Dipsalut va recomanar noves pautes de neteja als ajuntaments responsables de les platges on es van detectar deficiències, especialment pel que fa a les sorres properes a les dutxes i rentapeus. També va subratllar la conveniència d'incrementar les pautes de manteniment i neteja a mesura que avançava l'estiu i augmentava el nombre d'usuaris de les platges.

 

El Programa de Suport a la Gestió de la Salubritat de les Platges inclou també desinfeccions i controls analítics per garantir que els equipaments d'aquests indrets, com ara les dutxes i els rentapeus, estiguin lliures del bacteri legionel·la.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització