Noticia

Fotografia de banc d'imatges

21/01/2020

Els riscos de la contaminació acústica

Un excés de soroll a l’entorn és el que anomenem contaminació acústica. Cal tenir present que, aquesta, posa en risc tant el benestar físic com el psicològic de les persones, així com de la resta d’éssers vius.

Factors com el tipus de so, la durada, el lloc i el moment on es produeixen poden fer que els sons siguin molestos i passin a ser sorolls. Un excés de soroll a l’entorn és el que anomenem contaminació acústica. Cal tenir present que, aquesta, posa en risc tant el benestar físic com el psicològic de les persones, així com de la resta d’éssers vius. La contaminació acústica és, doncs, una problemàtica que cal abordar si volem millorar la salut i el benestar de la ciutadania.


Fonts de soroll


Segons estudis sobre la qualitat ambiental duts a terme per la Generalitat de Catalunya, la major part del soroll al qual ens exposem és degut al trànsit, sobretot a les ciutats. Els camions, motos i cotxes són els que més contaminen acústicament, tot i que s’està treballant per desenvolupar vehicles més silenciosos. Els trens i els avions, juntament amb les activitats industrials i recreatives i el veïnatge són altres de les principals fonts de soroll ambiental.


Com afecta el soroll a les persones?


La qualitat de vida i la salut de les persones es poden veure notablement afectades per l’exposició a la contaminació acústica. La irritabilitat, el nerviosisme o la disminució de concentració poden ser alguns dels efectes psicològics de l’exposició al soroll. Altres efectes sobre la salut poden ser la disminució temporal o permanent de la capacitat auditiva, alteracions del metabolisme o del sistema nerviós central.


Des de Dipsalut oferim als municipis, a través del la línia de Suport Tècnic per a la Salut Ambiental, assessorament i l’acompanyament necessari per gestionar situacions de risc relacionades amb la contaminació acústica. També hem format, en aquest àmbit, personal de les administracions locals i altres professionals del sector. Els participants al curs van poden adquirir, entre altres, coneixements bàsics per realitzar mesures acústiques, així com conèixer la legislació vigent per a la gestió d'aquest tipus de contaminació.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització