Noticia

12/03/2020

Suport econòmic a entitats, consells comarcals, consorcis i ajuntaments

Subvencions per a consultoris mèdics locals, equipaments d'acció social, centres de formació d'adults i d'educació especial, i per a actuacions dirigides a millorar les condicions i els estils de vida.

Us recordem que és obert el període de sol·licitud de les línies de subvenció següents:

- Suport econòmic a ajuntaments per a la millora de les condicions i estils de vida (Pm07) (és important recordar que les subvencions que, abans de l'any 2019, es concedien mitjançant la convocatòria "ASA", actualment estan incloses en aquesta convocatòria. Així doncs, per aquesta línia, se subvencionen tant accions de promoció de la salut com projectes per combatre la pobresa i l'exclusió social).

- Subvencions a ajuntaments per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals (SAC) 

- Subvencions a consells comarcals i a consorcis d'acció/benestar social per a inversions en equipament dels centres d'acció social de la demarcació de Girona (ASIC)

- Subvencions per al finançament de despeses derivades del funcionament ordinari dels centres de formació d'adults i dels centres docents d'educació especial (CMFA I CDEE)


La sol·licitud s'ha de formalitzar per via telemàtica.


Us recordem que disposeu de manuals de suport a la tramitació. Els trobareu a l'apartat on es dona la informació detallada de cada subvenció.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització