Notícies

 

Aprovat, el pressupost de Dipsalut per al 2022

Imatge de la sessió extraordinària del 23 de novembre

23/11/2021

Aprovat, el pressupost de Dipsalut per al 2022

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió d'aquest 23 de novembre, ha aprovat inicialment el pressupost general de la institució per al 2022, i el dels ens que en depenen. Dipsalut és l'Organisme de la corporació amb més dotació pressupostària.

El pressupost de l'Organisme de Salut Pública per al 2022 és de 15.698.000 euros. S'incrementa en un 6,2% respecte el del 2021.

 

Els eixos prioritaris continuen essent els serveis directes i el suport tècnic i econòmic al món local per a la salut pública, el benestar i la reducció de les desigualtats. Augmenta la dotació per a serveis i subvencions dirigits a combatre les desigualtats com, per exemple, el de teleassistència. També, per als programes de control de la qualitat de l'aigua de consum humà i, lleugerament, per el d'educació de la salut i el "Girona, territori cardioprotegit" (per tal d'ampliar la xarxa de desfibril·ladors).

 

Alhora, l'increment pressupostari serveix per impulsar projectes recentment iniciats, com l'Observatori sobre determinants socials i desigualtats en salut i benestar. I per reforçar els àmbits de recerca i innovació, en col·laboració amb altres ens, com la Càtedra de Promoció de la Salut o l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI).El pressupost, per àmbits d'actuació


Els programes de l'àrea de salut ambiental representen un 25% del pressupost, amb prop de 3,2 milions d'euros. Destaquen els programes per al control de plagues urbanes (700.000 euros), per a la prevenció de la legionel·losi (a l'entorn dels 600.000 euros), els d'aigües de consum humà (400.000 euros), les accions a piscines i platges (es reserven uns 800.000 euros per al suport als dispositius de socorrisme, i a l'entorn de 100.000 per a actuacions de salubritat), i el control de les sorreres infantils (amb més de 80.000 euros).

Els serveis i subvencions de l'àrea de promoció de la salut, benestar i atenció a les persones representen el 29% de les despeses previstes. Entre les partides més importants, la del "Sigues tu" (amp prop 1.200.000 euros). El programa de Parcs i Itineraris preveu una despesa de 300.000 euros i el "Girona, territori cardioprotegit", de 298.000. El servei d'emergències psicològiques compta amb 69.000 euros, i la formació externa que ofereix Dipsalut, amb 117.000.

La part del pressupost destinada a la reducció de les desigualtats ascendeix a 3 milions. Destaca el "Benestar i Comunitat" (amb més d'1 milió), les subvencions per a la millora de les condicions i estils de vida (700.000 euros) i la col·laboració amb nombrosos projectes d'aquest àmbit com amb el Centre de Distribució d'Aliments o el d'acollida per a persones sense sostre (La Sopa). També, les diferents actuacions emmarcades en la unitat d'acció social, entre les quals cal remarcar el Servei local de Teleassistència (900.000 euros); seguida del suport econòmic per a accions contra la pobresa, de cooperació internacional i per a la garantia dels drets humans (300.000) i de les subvencions per a centres d'educació especial i de formació d'adults (190.000).


L'impacte sobre els ODS

El pressupost de l'Organisme ha estat analitzat segons l'impacte sobre cadascun dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030*.

L'acció dels serveis i programes de suport econòmic de Dipsalut impacta en primer lloc sobre l'ODS 3, el dirigit a la salut i el benestar de les persones. A l'entorn del 30% del pressupost s'inverteix en actuacions que incideixen positivament en aquest ODS.Segueixen, els objectius de reducció de les desigualtats (ODS 10) i d'educació de qualitat (ODS 4), als que Dipsalut li dedica un 12% i un 11% del pressupost, respectivament. Les actuacions relacionades amb l'ODS 16, orientat a promoure societats justes, pacífiques i inclusives, representen també un 11% de les despeses. Millorar les ciutats i comunitats en les que vivim, fent-les més segures, salubres i sostenibles (l'ODS 11), promoure la igualtat de gènere (ODS 5), posar fi a la pobresa (ODS 1) o actuar davant el canvi climàtic (ODS 13) són altres dels nombrosos ODS que l'Organisme contribueix a implementar.

(*la distribució del pressupost de despesa segons l'impacte als ODS s'ha fet valorant l'ODS essencial, secundari i terciari. El percentatge expressa la part del pressupost invertida en programes o subvencions que impacten directament sobre els Objectius)


Per obtenir més informació sobre el pressupost de Dipsalut, accediu a aquest enllaç.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització