Oferta d'ocupació

Procediment de creació de borses de treball de tècnics especialistes

En data 18 de gener de 2019, Dipsalut aprova, per Decret de la Presidència, les bases reguladores del procediment de creació de borses de treball de tècnics especialistes en anàlisi de desigualtats socials i de salut.

AVÍS

ATENCIÓ: Si us plau, reviseu l'anunci d'aprovació de les llistes definitives, atès que s'hi modifiquen el lloc i l'hora de realització de les proves de coneixements tècnics previstes en les bases de la convocatòria.

Resultats de la prova d'aptitud de llengua catalana

Tauler d'anuncis e-Tauler de la Seu electrònica de Dipsalut (28/03/2019)

Sol·licitud d'admissió a convocatòries de personal

Un cop emplenat el formulari, cal presentar-lo, juntament amb la documentació sol·licitada a les bases, de manera telemàtica a la seu electrònica de Dipsalut (procediment de sol·licitud genèrica), clicant aquí, o bé guardar-lo, imprimir-lo, signar-lo i presentar-lo al Registre General de l'Organisme.

PDF Sol·licitud d'admissió a convocatòries de personal

Per a més informació:

972414720

lmoutinho@dipsalut.cat

Admissions i exclusions

Tauler d'anuncis e-Tauler de la Seu electrònica de Dipsalut (05/03/2019)

 

LLISTES DEFINITIVES:

Tauler d'anuncis e-Tauler de la Seu electrònica de Dipsalut (25/03/2019)

 

ATENCIÓ: Si us plau, reviseu l'anunci d'aprovació de les llistes definitives, atès que s'hi modifiquen el lloc i l'hora de realització de les proves de coneixements tècnics previstes en les bases de la convocatòria.

Resultats de la prova de coneixements tècnics

Tauler d'anuncis e-Tauler de la Seu electrònica de Dipsalut (24/04/2019)

 

Els aspirants que han superat aquesta prova han de presentar davant del Registre de Dipsalut la documentació acreditativa dels mèrits que hagin de ser valorats en la fase de concurs, a partir de l’endemà de la publicació dels resultats d'aquesta prova al tauler d’anuncis de l’Organisme i fins a un màxim de 5 dies hàbils després de la publicació del resultat de les entrevistes.

Els aspirants que ja hagin presentat la documentació acreditativa de mèrits hauran de fer constar en quina data i/o amb quin número de registre es va fer aquella presentació.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització