Oferta d'ocupació

Concurs de provisió del lloc de treball “Cap de servei d'Informació per a la Gestió, la Qualitat i la Innovació”

En data 5 de març de 2019, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) aprova, per Decret de la Presidència, les bases reguladores i la convocatòria del procediment de provisió, per concurs específic, del lloc de treball vacant anomenat “Cap de servei d'Informació per a la Gestió, la Qualitat i la Innovació”.

Sol·licitud d'admissió a convocatòries de personal

Un cop emplenat el formulari, cal presentar-lo, juntament amb la documentació sol·licitada a les bases, de manera telemàtica a la seu electrònica de Dipsalut (procediment de sol·licitud genèrica), clicant aquí, o bé guardar-lo, imprimir-lo, signar-lo i presentar-lo al Registre General de l'Organisme.

PDF Sol·licitud d'admissió a convocatòries de personal

Per a més informació:

972414720

tfernandez@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització