Oferta d'ocupació

Procediment selectiu per a l'accés a 5 places de tècnics de salut pública (especialitat en promoció de la salut i benestar) de l'Escala d'administració especial de la plantilla de funcionaris de Dipsalut

Sol·licitud d'admissió a convocatòries de personal

Un cop emplenat el formulari, cal presentar-lo, juntament amb la documentació sol·licitada a les bases, de manera telemàtica a la seu electrònica de Dipsalut (procediment de sol·licitud genèrica), clicant aquí, o bé guardar-lo, imprimir-lo, signar-lo i presentar-lo al Registre General de l'Organisme.

PDF Sol·licitud d'admissió a convocatòries

Nota important

De conformitat amb el que estableix el punt 3.2 de les bases reguladores de la convocatòria, la documentació acreditativa dels mèrits de la fase de concurs no ha de ser presentada en el moment de fer la sol·licitud de participació en el procediment selectiu; s’obrirà amb posterioritat un termini per a presentar aquesta documentació, només per a les persones aspirants que hagin superat les proves de coneixements.

Per a més informació:

972414720

tfernandez@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització