Oferta d'ocupació

Procediment de creació d'una borsa de treball de tècnics/tècniques de salut pública i benestar (Especialitat Salut ambiental)

El termini de presentació de sol·licituds per a la participació en aquest procediment selectiu resta suspès, en aplicació de la disposició addicional 3ª del Reial Decret 463/2020, de 14 març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i que limita en tot el territori nacional la llibertat de circulació de les persones a la realització d’activitats de primera necessitat com adquisició d’aliments, productes farmacèutics, assistència a serveis sanitaris, desplaçament al lloc de treball, etc.

Aquesta circumstància no implica que si ho considereu convenient durant la suspensió pogueu presentar les sol·licituds i/o documentació que estimeu oportunes.

Sol·licitud d'admissió a convocatòries de personal

Un cop emplenat el formulari, cal presentar-lo, juntament amb la documentació sol·licitada a les bases, de manera telemàtica a la seu electrònica de Dipsalut (tràmit de sol·licitud genèrica), clicant aquí. Si no disposeu de certificació electrònica per a realitzar aquest tràmit, podeu guardar el formulari de sol·licitud, imprimir-lo, signar-lo i presentar-lo al Registre General de l'Organisme.

PDF FormulariSeleccioPersonal.pdf

Nota important

El termini de presentació de sol·licituds per a la participació en aquest procediment selectiu resta suspès, en aplicació de la disposició addicional 3ª del Reial Decret 463/2020, de 14 març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Per a més informació:

972414720

mgarcia@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització