Oferta d'ocupació

Concurs interadministratiu de provisió del lloc de treball de responsable adjunt/a dels Serveis Jurídics, Econòmics i d'Organització

 

Dades de la convocatòria:


− Forma de provisió del lloc de treball: comissió de serveis, sistema de mobilitat interadministrativa entre funcionaris de carrera de l’Administració Local
− Durada: Un any, prorrogable com a màxim fins a dos anys
− Règim jurídic del lloc de treball: reservat a funcionaris de carrera que pertanyin a l’escala d’administració general, tècnics superiors (grup A1) de qualsevol Administració Pública local catalana
− Nivell de destí del lloc de treball: 26
− Complement específic: 20.991,33 euros (14 pagues)
− Destinació: Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització de Dipsalut (ciutat de Girona)
− Incorporació: Immediata

Sol·licitud d'admissió a convocatòries de personal

Un cop emplenat el formulari normalitzat, cal presentar-lo, juntament amb la documentació sol·licitada a les bases, de manera telemàtica a la seu electrònica de Dipsalut (procediment de sol·licitud genèrica), clicant aquí.

En relació amb la presentació de documents, cal tenir en compte el que disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Nota important

El termini de presentació de sol·licituds és del 12 al 21 d'octubre de 2023, ambdós inclosos.

Per a més informació:

972414720

personal@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització