Notes de premsa

10/03/2016

El Servei d’Emergències Psicològiques de Dipsalut ha realitzat 77 intervencions des de la seva posada en marxa el 2010


- El servei es pot activar en casos de morts sobtades i amb alt potencial traumàtic, accidents de trànsit, agressions sexuals, desastres amb damnificats o accidents amb múltiples víctimes...

- La desaparició durant 20 hores d’un nen de 3 anys a Camós per cap d’any va ser l’última intervenció que va realitzar el Servei d’Emergències Psicològiques el 2015. Enguany, l’equip d’emergències psicològiques de Dipsalut ja ha realitzat quatre intervencions

- Existeix un protocol d’actuació amb la resta d’equips d’emergències psicològiques que operen a Girona per evitar duplicitats i disfuncions

- El servei està operatiu les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any i només el poden demanar els activadors qualificats


El Servei d’Emergències Psicològiques de Dipsalut ha realitzat 77 intervencions des de la seva posada en marxa el 2010 on ha atès un total de 581 persones. Aquest servei pot actuar, per exemple, en casos de morts sobtades i amb alt potencial traumàtic (especialment de nens i adolescents); en accidents de trànsit amb múltiples víctimes...

El “Programa de suport i atenció psicològica en situacions d’emergència al municipi” és una iniciativa de Dipsalut que va néixer amb l’objectiu de posar a disposició de tots els municipis de la demarcació de Girona un servei especialitzat d’atenció psicològica davant situacions d’emergència capaç d’oferir suport i assistència a les víctimes en el mateix lloc on ha succeït el fet i amb la màxima immediatesa possible. Per evitar duplicitats i disfuncions, existeix un protocol de coordinació amb el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Equips de Resposta Immediata en Emergències (ERIE) de la Creu Roja amb qui es duu a terme un treball coordinat. Abans de donar resposta a una demanda d’activació, els diferents equips d’emergència sempre es comuniquen i es coordinen entre ells.


Poden sol·licitar l’activació del Servei d’Emergències Psicològiques de Dipsalut els alcaldes i alcaldesses; els regidors a qui s’hagi encomanat aquesta funció; els caps de Policia Local o els comandaments responsables als quals s’hagi delegat aquesta tasca, els caps de Protecció Civil i els responsables dels Serveis Socials municipals. També en poden sol·licitar l’activació el Cos de Mossos d’Esquadra, els Bombers i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) de la demarcació de Girona. Per posar en marxa el servei, les persones que estan autoritzades a activar-lo només han de trucar al número d’ús restringit habilitat per a les emergències psicològiques.

El president de Dipsalut, Josep Maria Corominas, destaca la importància d’oferir als municipis de la demarcació un Servei d’Emergències Psicològiques: “Les emergències succeeixen en qualsevol moment del dia. Per això, des de Dipsalut oferim un Servei d’Emergències Psicològiques a tots els municipis de les comarques de Girona que està sempre operatiu i es pot activar les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any”.

La intervenció de suport psicològic en situacions d’emergència té una durada limitada en el temps en funció de cada situació concreta. Si un cop finalitzada aquesta intervenció, les víctimes necessitessin rebre més suport psicològic/psiquiàtric durant un període més llarg de temps, hi ha establerts mecanismes de derivació cap a la xarxa pública de salut mental (IAS).

Els resultats
El nombre d’actuacions del servei d’emergències psicològiques va experimentar un increment significatiu l’any passat quan es van dur a terme 23 intervencions, deu més que el 2014 quan se’n van realitzar 13. El responsable de l’equip d’emergències psicològiques, Jordi Frau, atribueix aquest increment al fet que “al cap de sis anys de funcionament ininterromput i de 77 intervencions realitzades arreu de les nostres comarques, el servei ja comença a ser conegut i reconegut per les persones i organismes que en tenen la responsabilitat d’activar-lo en cas de necessitat. La implementació de qualsevol servei nou requereix sempre un temps de prova i consolidació abans d’integrar-se definitivament en l’operativitat normal dels diferents estaments i organitzacions implicades”.

La desaparició d’un nen a Camós durant la nit de cap d’any va ser l’últim cas on va intervenir l’equip d’emergències psicològiques de Dipsalut el 2015. Enguany, el servei ja s’ha activat en quatre ocasions atenent a un total de 19 persones a qui s’ha ofert suport psicològic i assessorament. El servei atén tant a les víctimes de situacions traumàtiques i als seus familiars, com als professionals dels equips d’emergències psicològiques que intervenen en aquestes situacions de crisi amb un elevat impacte psicològic.


Qui pot activar el servei?
La creació del Servei d’Emergències Psicològiques de Dipsalut l’any 2010 va permetre ampliar el nombre de persones que podien activar un servei d’emergències psicològiques a la demarcació de Girona. Gràcies a aquest servei, les autoritats municipals de les comarques de Girona (alcaldes, alcaldesses, regidors a qui s’ha delegat el servei) poden activar l’equip de Psicologia d’emergències de Dipsalut en aquests de casos. Fins al 2010, tots els equips d’emergència psicològica que hi havia a la demarcació eren supramunicipals. En els últims mesos, a més, s’ha donat poder d’activació del servei als responsables dels serveis socials.

Una altra de les innovacions que ha incorporat el programa d’emergències psicològiques de Dipsalut ha estat la formació que s’ofereix als diferents equips d’emergències (policia, bombers, sanitaris, protecció civil, serveis socials...) de les comarques de Girona. Dipsalut, per exemple, ofereix un curs de Primers Auxilis Psicològics adreçat a aquests professionals on se’ls donen eines per comunicar de manera adequada les males notícies o afrontar les conseqüències que comporta l’assistència en esdeveniments crítics. L’Organisme de Salut Pública de la Diputació també ofereix altres cursos com ara el d’autoprotecció psicològica i tècniques de destraumatització per a integrants dels equips d’emergències i el curs d’intervenció psicològica d’urgència per a víctimes de violència sexual. Per facilitar l’accés a la formació des de qualsevol punt del territori, Dipsalut també ofereix una modalitat on-line del curs de primers auxilis psicològics en situacions d’emergència.


L’equip de psicòlegs
El Servei d’Emergències Psicològiques de Dipsalut està format per vuit professionals que disposen del grau en Psicologia, han rebut formació especialitzada i continuada en Psicologia d’emergències i disposen d’una àmplia experiència en aquest àmbit específic de treball. Una altra de les característiques de l’equip és que està dispersat geogràficament per aconseguir una resposta més ràpida en el cas que es produeixi una emergència. L’equip de psicòlegs també pot intervenir en diverses llengües com ara el francès, l’alemany, l’anglès, el portuguès o l’italià. El psicòleg Jordi Frau encapçala l’equip d’emergències psicològiques de Dipsalut. Després de formar part d’un cos de policia local, Frau va reorientar la seva trajectòria professional cap a la Psicologia, especialitzant-se en les emergències a les quals es dedica des de fa quasi dues dècades.

EL PROGRAMA EN XIFRES

2010: Es van realitzar 4 intervencions i es van atendre 12 persones.
2011: Es van realitzar 4 intervencions i es van atendre 33 persones.
2012: Es van realitzar 15 intervencions i es van atendre 313 persones. Aquest any es registra un fort augment de les persones ateses. Un increment que s’explica per la intervenció de l’equip d’emergències psicològiques en un dels incendis que es va declarar a l’Alt Empordà l’estiu d’aquell any i on es van atendre 250 persones.
2013: Es van realitzar 14 intervencions i es van atendre 42 persones.
2014: Es van realitzar 13 intervencions i es van atendre 36 persones.
2015: Es van realitzar 23 intervencions i es van atendre 126 persones.
2016: Enguany, s’han realitzat 4 intervencions i s’han atès 19 persones.
 

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització